Brandveilig gebruik gebouwen (melding en vergunning)

Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen of een vergunning aanvragen. Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken en een vergunning dient u 26 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken in.

Aanvragen

Digitaal

U doet een melding of vraagt een vergunning aan via Omgevingsloket online (OLO).

Persoonlijk

Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket online (OLO) niet duidelijk dan kunt u telefonisch contact opnemen.

Bel voor een afspraak met de gemeente

Kosten

 • Het doen van een melding is gratis.
 • De kosten van een vergunning zijn afhankelijk van de oppervlakte van het bouwwerk.

Melding of vergunning?

U moet een melding doen als:

 • in het gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven; of
 • een woning die kamergewijs wordt verhuurd. Hiermee wordt bedoeld het gebruik van de woning door vijf of meer afzonderlijke bewoners die geen duurzame samenlevensvorm bezitten; of
 • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 (hoofdstuk 6 en 7) wordt voldaan.

U vraagt een vergunning aan als:

 • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen; of
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar; of
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Meer informatie

 • Per gebouw doet u 1 melding. Als het gebruik van het gebouw verandert, doet u opnieuw een melding.
 • Bij sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig bij basisscholen en verzorgingstehuizen. Meer informatie hierover vindt u bij: Brandveilig gebruik gebouwen, vergunning.
 • U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente de vergunning heeft afgegeven.