Sloopmelding

Gaat u iets slopen? U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. U meldt de sloopwerkzaamheden als u meer dan 10m2 sloopafval heeft of als u asbest gaat verwijderen.

Aanvragen

Digitaal

U geeft de melding door via Omgevingsloket online (OLO).

Kosten

Aan het indienen van de melding zijn geen kosten verbonden.

Voorwaarden

U geeft onder andere het volgende door bij de sloopmelding:

  • Uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • Naam en adres van degene die gaat slopen
  • De dagen en tijden waarop u gaat slopen
  • De manier waarop u gaat slopen
  • Het materiaal dat vrijkomt bij de sloop
  • De hoeveelheid materiaal dat vrijkomt bij de sloop
  • Een tekening van wat u gaat slopen