Mobiliteitsplan 2021-2030

De wereld verandert en verkeer en mobiliteit veranderen mee. Klimaatopgaven, technologische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening zorgen ervoor dat er andere keuzes op het gebied van verkeer moeten en kunnen worden gemaakt. Met het mobiliteitsplan streeft Brunssum naar een optimale leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Brunssum, ook voor de langere termijn.

  • Nieuw mobiliteitsplan

    21 september 2022

    De gemeente Brunssum werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan legt de gemeente keuzes op het gebied van verkeer en vervoer voor de toekomst vast. In augustus 2021 konden inwoners een bijdrage leveren aan dit mobiliteitsplan. Het ontwerp concept Mobiliteitsplan 2022-2032 Brunssum heeft tot en met 24 juni 2022 ter inzage gelegen in de gemeentewinkel.