Nieuw mobiliteitsplan

De gemeente Brunssum werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan legt de gemeente keuzes op het gebied van verkeer en vervoer voor de toekomst vast. In augustus 2021 konden inwoners een bijdrage leveren aan dit mobiliteitsplan. Het ontwerp concept Mobiliteitsplan 2022-2032 Brunssum ligt nog tot en met 24 juni 2022 ter inzage in de gemeentewinkel. De stukken zijn ook te downloaden.

Ruim 300 bewoners deden hieraan mee en lieten weten welke ideeën en wensen ze hebben en welke knelpunten zij signaleren. Onze hartelijke dank daarvoor! In het conceptmobiliteitsplan zit een verantwoording van de manier waarop de reacties in het mobiliteitsplan zijn verwerkt.

Het definitieve mobiliteitsplan wordt in het tweede kwartaal van 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt de verschillende stukken downloaden of  een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278555) om de stukken in te zien in de gemeentewinkel aan het Lindeplein. Als u schriftelijk wilt reageren, stuur dan uw zienswijze naar gemeente@brunssum.nl of per post naar: Postbus 250, 6440 AG Brunssum.

Rapportage Mobiliteitsplan Brunssum

Concept uitvoeringsprogramma

Reactienota Mobiliteitsplan Brunssum

Parkeernota