Aan de slag in woonwijk ‘Op den Haan’

De openbare ruimte krijgt een flinke opknapbeurt. De aanleiding voor de reconstructie van de woonwijk Op den Haan is de noodzakelijke vervanging en aanpassing van het riool.

Deze is aan het eind van zijn levensduur en is niet voorbereid op de buien van de toekomst. Voor de noodzakelijke vervanging van het riool wordt de bestaande asfaltverharding en het trottoir opgebroken en vernieuwd. In de nieuwe situatie vervangen we het asfalt door klinkerbestrating (conform richtlijnen 30km/u zone).

De renovatie van wegen en riolering vindt plaats in de volgende straten: Poorterstraat, Landsheerstraat, Leenheerstraat, Schoutstraat, Schepenstraat, Vroedschapstraat, Clercstraat, Drossaard en de Merkelbeekerstraat. 

Wat gaat er veranderen in de wijk?

De 30-kilometer zone en eenzijdig parkeerverbod in voorgenoemde straten blijft ongewijzigd. In de Schepenstraat, Vroedschapstraat en Schoutstraat leggen we vier plantvakken in combinatie met een verkeersdrempel aan.

De reconstructie wordt aangegrepen om een aantal verkeerstechnische aanpassingen te realiseren. Zo vervallen de blokkades in de kruispunten Vroedschapstraat – Poorterstraat en Schepenstraat – Poorterstraat en de langs- en haaksparkeervakken in de Leenheerstraat. 

Wanneer gaan wij bij u aan de slag?

De start van de werkzaamheden is 11 maart 2019. Naar verwachting zijn we in totaal een jaar bezig. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid zo veel mogelijk te garanderen voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit. Bekijk de planning. 

De aannemer gaat als een soort trein door de woonwijk, hierdoor wordt er altijd in 2 fases tegelijkertijd gewerkt. En omdat er altijd omstandigheden kunnen zijn die de planning positief of negatief beïnvloeden, geven we regelmatig een update van dit project op de website van de gemeente Brunssum www.brunssum.nl. 

Zet vast in uw agenda

Op donderdag 20 juni om 19.00  organiseert aannemer Redding Infra een bewonersavond in gemeenschapshuis Klaver 4. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Heeft u vragen?

Hieronder staan de contactgegevens van de aannemer. Bij deze heren kunt u terecht voor vragen over de planning of bereikbaarheid:

Uitvoerder:Rob van Eijgelshoven
Tel: +31 6 51 13 47 34
E-mail: rob@reddinginfra.nl
 
Projectleider: Jordy Redding
Tel: +31 6 50 65 00 40
E-mail: Jordy@reddinginfra.nl