Herinrichting Bodemplein

De asfaltverharding van het Bodemplein én de verkeerslichten zijn sterk verouderd en moeten dringend vervangen worden. Daarom wil gemeente Brunssum het Bodemplein aanpakken.

Door de openstelling van de ‘Buitenring’ is de afgelopen jaren de hoeveelheid verkeer op het bodemplein sterk afgenomen. De kruising is dus veel minder druk dan vroeger. Door de afname van de hoeveelheid verkeer zijn er betere oplossingen mogelijk dan ‘gewoon’ nieuwe verkeerslichten plaatsen.

Het plan is om de huidige kruising te vervangen door twee nieuwe rotondes die samen een soort 8 vormen. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. In het plan is een regenwaterbuffer opgenomen om op een duurzame manier met regenwater om te gaan. Dit filmpje geeft een goed beeld van hoe het er uit gaat zien. 

Rotondes

Rotondes zijn over het algemeen veiliger dan kruispunten met verkeerslichten. Ze bevorderen de veiligheid door een betere verkeersstroom, lagere snelheden, duidelijke voorrangsregels en bescherming van voetgangers en fietsers. Dat heeft misschien enige toelichting nodig:

Verkeersstroom:

Rotondes leiden het verkeer op een natuurlijke manier, waardoor de kans op botsingen tussen voertuigen die elkaar kruisen wordt verminderd.

Snelheid:

Rotondes dwingen lagere snelheden af, wat de kans op ernstige ongevallen vermindert en bestuurders meer reactietijd geeft. De maximale snelheid op rotondes dient conform de richtlijnen maximaal 35km/u te zijn.

Duidelijkheid:

Rotondes hebben duidelijke voorrangsregels, waardoor verwarring en botsingen worden voorkomen.

Minder ernstige ongevallen:

Eventuele ongevallen op een rotonde zijn vaak minder ernstig van aard dan die op kruispunten met verkeerslichten.

Efficiëntie:

Rotondes zorgen voor betere verkeersdoorstroming en verminderen opstoppingen, waardoor reistijden verkort worden en risicovol rijgedrag afneemt. Bovendien bieden ze betere zichtbaarheid, hebben aparte fiets- en voetpaden en vereisen dat automobilisten rekening houden met andere weggebruikers.

Resultaten inloopbijeenkomst op 15 juni

Op donderdag 15 juni 2023 vond een eerste inloopbijeenkomst met aanwonenden plaats in ‘Emma Nova’. De feedback en reacties zijn van groot belang om samen ervoor te zorgen dat het Bodemplein een aantrekkelijke en functionele ruimte wordt.
De aanbevelingen van omwonenden zijn verwerkt in een tweede versie van het schetsontwerp. Eind augustus is er een nieuwe bijeeenkomst met omwonenden om te laten zien wat er gedaan is met onderstaande punten:

 • Het zoeken naar parkeerplaatsen en mogelijkheid tot laden en lossen nabij Pr. Hendriklaan 434 t/m 428;
 • Het zoeken naar parkeerplaatsen en mogelijkheid tot laden en lossen nabij bodemplein 42;
 • Het laten vervallen van de dubbele oversteek tussen beide rotondes;
 • Het laten vervallen van het dubbele fietspad tussen de oversteek en het mijnspoor-fietspad;
 • Het toevoegen van een fiets- en voetgangersoversteek nabij de kruising van de Joseph Haydnstraat;
 • Het toevoegen van een fiets- en voetgangersoversteek op de Akerstraat, nabij het mijnspoor-fietspad;
 • Het aanpassen van de fietspaden naar een breedte van 2,50 meter;
 • Het aanpassen van het voetpad naar een breedte van 1,80 meter (6 tegels);
 • Het laten vervallen van de slinger in de Karel Doormanstraat;
 • Ruimte reserveren voor de restafval/groenafvalcontainers;
 • Het inpassen van groen op de rotondes, met de zoektocht naar een uniek object zoals een mijnlantaarn.

Digitale tekeningen 

De aangepaste tekeningen zijn digitaal te bekijken. Download de tekening van het Bodemplein.

 

Mocht u vooraf vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
•    Via e-mail. Stuur uw bericht naar de projectleider van de gemeente Brunssum, dhr. thom.janssen@brunssum.nl. 
•    Liever telefonisch? Dat kan ook. Thom Janssen is tijdens kantooruren te bereiken via 045 – 527 85 55.