Reconstructie Merkelbeekerstraat en Heufstraat

Naar verwachting starten in het voorjaar van 2021 de werkzaamheden aan de Merkelbeekerstraat, de rotondes en de Heufstraat. Normaal worden buurtbewoners dan uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Vanwege de coronamaatregelen informeren we hen nu via een brief en informatie op de website.

In de Merkelbeekerstraat van rotonde Dorpsstaat t/m rotonde Kennedylaan moet het huidige riool vervangen worden. Daarnaast willen we parkeermogelijkheden creëren en de fietsers meer ruimte geven conform de huidige richtlijnen. Het wegdek van de Heufstraat is aan het einde van de levensduur en moet vervangen worden. Rioolvervanging is daar niet nodig. 

Wat gaat er veranderen?

Allereerst worden het riool en alle aansluitingen tot aan de erfgrens vervangen. Dat is een hele klus, maar daar ziet u –als het eenmaal klaar is- niks meer van. Ook boven de grond gaat het een en ander veranderen.
Beide rotondes zullen geheel worden vervangen in rotondes van prefab elementen. Bij de rotonde Kennedylaan wordt een dubbele fietsoversteek gemaakt, zodat een doorgaande fietsroute ontstaat. 

De fietsstroken aan de Merkelbeekerstraat worden verbreed. De inrichting bij het kruisbeeld passen we iets aan, maar krijgt dezelfde uitstraling terug. De huidige zitbanken worden vervangen.
Aan de muur zijde van de Merkelbeekerstraat komt er een langsparkeerstrook in betonklinkers en een bushalte in betonverharding.
Alle overige delen van de Merkelbeekerstraat worden conform de huidige situatie vervangen door nieuw materiaal.

Bij de Heufstraat worden 2 reparaties aan het riool uitgevoerd en worden de aansluitingen op het riool gecontroleerd en eventueel vervangen tot aan de erfgrens. De huidige asfalt en fundering van de weg voldoet niet meer. Deze vervangen we door betonklinkers met dezelfde uitstraling als het eerder gereconstrueerde deel van de Heufstraat. 

Waar en wanneer?

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, naar verwachting voorjaar 2021. Zodra de startdata en exacte planning bekend is zullen we u hierover informeren. De reconstructie Merkelbekerstraat vindt plaats van de rotonde Dorpstraat t/m rotonde Kennedylaan (incl. vervanging rotondes). De Heufstraat vervangen we tussen de Merkelbekerstraat en de Kasteelstraat. We zorgen dat voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) zoveel als mogelijk hun weg kunnen vervolgen langs de werkzaamheden. Het overige verkeer wordt tijdelijk omgeleid.

Digitale tekeningen

De tekeningen zijn digitaal te bekijken. Download de tekeningen van de Merkelbeekerstraat inclusief de rotonde en van de Heufstraat met de Merkelbeekerstraat

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze projectleiderTom Ritt. Liefst per e-mail of telefonisch gedurende kantooruren.
Telefoon: +31 45 527 86 17
E-mail: tom.ritt@brunssum.nl