Rioolrenovatie parallelweg Prins Hendriklaan

Vanaf 12 augustus tot 29 november wordt gefaseerd het riool onder de parallelweg van de Prins Hendriklaan gerenoveerd. Meer details leest u in deze bewonersbrief.

In opdracht van de gemeente Brunssum starten wij binnenkort met de werkzaamheden in het kader van bovengenoemd project. Wij willen u hiermee informeren over de planning van onze werkzaamheden. 

Wat gaan we doen?

Binnen dit project wordt de riolering op twee gedeeltes van de parallelweg van de Prins Hendriklaan te Brunssum vervangen. De bestaande verhardingen worden verwijderd, waarna de rioleringswerkzaamheden plaats vinden. Aansluitend worden de verhardingen op de betreffende gedeeltes weer hersteld.
Deel (fase) 1: Prins Hendriklaan tussen huisnr. 3 en huisnr. 49
Deel (fase) 2: Prins Hendriklaan tussen huisnr. 97 en huisnr. 169 

Wanneer?

Fase 1A (huisnr. 3 t/m kruising Flemingstraat): 12 augustus t/m 13 september
Fase 1B (kruising Flemingstraat t/m huisnr. 49): 26 augustus t/m 4 oktober
Fase 2A (huisnr. 169 t/m kruising Steenbergstraat): 4 oktober t/m 15 november
Fase 2B (kruising Steenbergstraat t/m huisnr. 97): 28 oktober t/m 29 november
Bovengenoemde planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden. Onze werktijden zijn in principe van 07:30 uur t/m 16:30 uur.

 In verband met voortgang van de werkzaamheden en veiligheid voor werknemers en weggebruikers, zal de weg in de fase waarin wordt gewerkt volledig worden afgesloten voor alle verkeer. Voor doorgaand verkeer zal een omleiding worden ingesteld, die middels bebording wordt aangegeven.
Trottoirs blijven toegankelijk, zodat doorgang te voet (of met de fiets aan de hand) gewaarborgd blijft. Aanliggende panden zullen te allen tijde te voet bereikbaar blijven. Wij vragen u derhalve uw voertuig tijdelijk elders in de wijk te parkeren en verzoeken u om gedurende de werkzaamheden géén voertuigen binnen het werkvak (de afzetting) te parkeren.

Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ondervinden (stofvorming, lawaai, werkverkeer,geluid). Wij vragen om uw begrip in deze. Uw afvalbakken kunt u op reguliere inzameldagen aan de weg plaatsen. Onze medewerkers zorgen ervoor dat deze centraal worden ingezameld, geledigd en weer geretourneerd. Wij verzoeken u om uw huisnummer op uw afvalcontainer te vermelden. Dezelfde werkwijze geldt voor PMD-afval (plastic zakken), behoudens inzamelingen in het weekend.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen en nadere info kunt u tijdens kantooruren terecht bij ondergenoemde contactpersonen:
Namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw, dhr. Marcel Lahaye (uitvoerder):  045-5751155
Namens Gemeente Brunssum, dhr. Thom Janssen (projectleider):  045-5278555

Wij vertrouwen op uw begrip voor de situatie en kijken uit naar een prettige samenwerking.

 

Overzicht werkplekken