Wegwerkzaamheden rond centrum eerder klaar

De werkzaamheden om het asfalt van het noordelijk deel van de weg rond het centrum te vervangen, zijn twee weken eerder klaar dan verwacht. Om de werkzaamheden af te kunnen ronden moet één weekend het hele noordelijke deel op slot.

Oorspronkelijk was dat gepland voor het weekend van 25 t/m 27 oktober. Dat wordt nu dus het weekend van 11 t/m 13 oktober. De afsluiting gaat in op vrijdag 11 oktober vanaf 16.00 uur. De aannemer werkt vrijdagavond, zaterdag en zondag overdag door, zodat maandagochtend voor 6.00 uur de volledige weg weer beschikbaar is voor al het verkeer.

De werkzaamheden vinden plaats tussen de St. Brigidastraat en Wilhelminastraat (zie tekening hieronder). Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Doorvaartstraat, de Prins Hendriklaan, de Dorpstraat en de Raadhuisstraat. De omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden. We zorgen dat voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand hun weg kunnen vervolgen langs de werkzaamheden. Alle woningen blijven via het trottoir bereikbaar. De werkzaamheden veroorzaken enige geluidshinder. Wij hopen voor uw begrip hiervoor.

Bereikbaarheid centrum

Het centrum blijft goed bereikbaar, ook voor het winkelend publiek. De parkeerplaatsen op het Koutenveld, het Alsdorfplein en het Doorvaartplein zijn voor iedereen toegankelijk. Ter hoogte van de Albert Heijn, de Kloosterstraat en het Alsdorfplein is tijdelijk tweerichtingsverkeer mogelijk, zodat er minder hinder is voor het verkeer. 

De gemeente Brunssum is sinds 23 september bezig met het vernieuwen van het asfalt  van het noordelijke deel van de weg rondom het centrum. Het wegdek hier was aan het eind van zijn levensduur, daarom is het noodzakelijk om het volledig te vervangen. De wegindeling blijft na de onderhoudswerkzaamheden hetzelfde.

Heeft u vragen?

Wanneer u  vragen heeft over de planning of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met de aannemer. De contactgegevens zijn:

Uitvoerder: Marcel Lahaye
Tel: +31 6 41 87 96 78
Email: mlahaye@wegenbouwkurvers.nl
 
Projectleider: Robert Kurvers
Tel: +31 45 575 11 55
Email: rkurvers@wegenbouwkurvers.nl 


Afbeelding werkterrein en toegankelijkheid noordelijk deel van de weg rond Brunssum-centrum