Start werkzaamheden maandag 29 juni 2020

Op maandag 29 juni start het bedrijf Gebrs. Kurvers BV met de reconstructie van de kruising Maastrichterstraat - Bexdellestraat - Iepenstraat.

Waar wordt gewerkt?

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de Maastrichterstraat, vanaf huisnummer 85 tot aan de aansluiting met de Acaciastraat, inclusief het kruispunt met de Bexdellestraat/Iepenstraat.

Wat gaat er gebeuren?

De bestaande verharding van de rijbaan en trottoir wordt opgebroken en afgevoerd. Er wordt grondwerk uitgevoerd, waarna de trottoirs en de rijbaan opnieuw worden aangebracht. Op de rijbaan worden rode fietssuggestiestroken aangebracht. Zie ook de eerdere berichtgeving  hierover.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 29 juni a.s. De reconstructie wordt in één aaneensluitende periode uitgevoerd, met uitzondering van het aanbrengen van de rode fietspadcoating.
Naar verwachting duurt de klus 4 weken, waarna de bouwvakantie van start gaat. Na de vakantie wordt de fietspadcoating aangebracht.
Deze planning is onder voorbehoud, want er wordt altijd rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden en de weersomstandigheden.

De werktijden zijn in principe op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt het betreffende werkvak volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Woningen en inritten zijn zeer beperkt bereikbaar met de auto, maar blijven wel te voet te allen tijde bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt omgeleid, volg hiervoor de tijdelijke bebording.

Uiteraard kan er gedurende de werkperiode niet geparkeerd worden in het werkvak.

Nadere info

Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de werkzaamheden? Neem dan tijdens kantooruren gerust contact op met:

- De uitvoerder: dhr. Lars Rutten, Gebrs. Kurvers BV : 045 - 57 51 155

- De projectleider: dhr. Thom Janssen, Gemeente Brunssum: 045 - 52 78 621