Gladheidsbestrijding

Bij winters weer bestrijdt de gemeente samen met RD4 overlast door sneeuw en ijzel.

Hoe heeft de gemeente zich voorbereid op de komende winter?

De gemeente, en Rd4, hebben een aantal maatregelen genomen. Zo krijgen alle vuilniswagens winterbanden. Ook is een zoutvoorraad aangelegd die voldoende is voor het bestrijden van de effecten van een strenge winter.

Betekent dit dat de wegen sneeuwvrij blijven bij sneeuwval?

Het beleid van de gemeente is dat éérst de hoofdwegen sneeuwvrij worden gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de Emmaweg, de Karel Doormanstraat, de Prins Hendriklaan, de Akerstraat, de Kennedylaan, de Trichterweg en het Alsdorfplein. De strooiroutes kunt u in onderstaand overzicht bekijken. Met Rood is de strooiroute van de rijwegen aangegeven. Met blauw de strooiroute van de fietspaden en parkeerplaatsen.

En de straten in de woonwijken?

Zijn de hoofdwegen sneeuwvrij, dan volgen de woonstraten. Maar de aanpak van de woonstraten zal onder meer afhankelijk zijn van middelen en capaciteit. Ook worden de woonstraten alléén aangepakt wanneer er zeker vier of vijf dagen géén winterse neerslag wordt verwacht.

Doet de gemeente iets extra’s op plaatsen waar veel ouderen komen?

Ja, maar alleen op de rijwegen. Trottoirs blijven de verantwoordelijkheid van particulieren of instellingen (bijvoorbeeld verzorgingshuizen). Bij de onderstaande locaties wordt naast de normale strooironde óók op de rijwegen gestrooid:

  • Emmastaete
  • Seniorenappartementen Rumpenerbeemden
  • De Laethof
  • Henri Dunantstraat (activiteitencentrum)
  • De Insel (SGL en overig scholierenvervoer)
  • Bergerode
  • Oranjerie
  • Bronnenhof
  • Catharina Daemen

De sneeuw bleef vorige jaren wel eens lang liggen, ondanks het strooien van zout. Hoe kan dat?

Strooien met zout heeft geen effect bij zeer lage temperaturen (-7 graden of lager). Ook is het belangrijk dat bestrooide wegen goed bereden worden, zodat het zout zich kan vermengen met de sneeuw. In straten waar dus nauwelijks verkeer is, zal de sneeuw langer blijven liggen.

Hoe weet ik of er tijdens hevige sneeuwval in mijn straat afval wordt ingezameld?

Kijk daarvoor op de website www.rd4.nl. Algemene regel is dat de inzameling van GFT-afval wordt gestaakt bij drie dagen vorst. Dat heeft te maken met het bevriezen van het groenafval in de bakken. Bij de inzameling van restafval bepaalt de chauffeur of het verantwoord is een straat in te rijden.

Wat moet ik doen als Rd4 niet in mijn straat het afval komt ophalen?

U kunt uw container neerzetten op een plek in de buurt waar Rd4 wel kan komen. U kunt uw container ook een week later aanbieden. Als Rd4 namelijk in een week geen restafval kan inzamelen, wordt de week erna opnieuw een poging gedaan. Voor oud papier wordt overigens géén inhaalronde gereden. U dient het papier dan zelf naar een papiercontainer te brengen, óf een maand te bewaren.

Houdt de gemeente ook stoepen en voetpaden bij?

Nee, daarvoor ontbreken de mensen en middelen. Daarom doet de gemeente een beroep op u om uw eigen stoep sneeuwvrij te houden. Denk hierbij ook aan de oudere mensen bij u in de buurt.

Waar kan ik strooizout kopen?

Strooizout is te koop bij de Rd4-kringloopwinkels te Heerlen en Kerkrade of bij Aveve in Merkelbeek, Belenweg 29. Kijk voor adressen op de Rd4-AfvalWijzer of op www.rd4.nl.

Bedrijf wil aansluiten bij route gemeente?

Hiervoor dienen zij contact op te nemen met de RD4.