Verkeerspreekuur

Elke twee weken is er verkeersspreekuur bij de gemeente.

Tijdens het verkeersspreekuur kunt u vragen, problemen en klachten over verkeer, verkeersveiligheid en parkeren bespreken met de verkeerscoördinator van de gemeente en met iemand van de politie.

De medewerkers van de gemeente en de politie geven tijdens het spreekuur aan waar antwoorden en oplossingen gevonden kunnen worden voor uw problemen. Als het nodig is gaan zij ter plekke verkeerssituaties bekijken en spelen uw vragen en problemen door aan bijvoorbeeld de wijkteams of het verkeershandhavingsteam van de politie.

Het verkeersspreekuur is bedoeld om alert in te kunnen springen op signalen uit de gemeente over verkeer en verkeersveiligheid. Het verkeersspreekuur vindt tweewekelijks plaats in de oneven weken op de dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur.

Bel voor een afspraak!

U wilt een verkeersspreekuur bijwonen? Maak hiervoor een afspraak. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente.