Vestigen vanuit het buitenland

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij een gemeente. Heeft u niet eerder in Nederland gewoond? U moet dan een ‘eerste inschrijving’ doen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. Doe dit binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland.

Aanvragen

Persoonlijk

De aangifte moet persoonlijk aan de balie gebeuren. Maak hiervoor een online afspraak. Zijn er te weinig mogelijkheden om de afspraak in te plannen binnen 5 dagen? Neem even contact op met de gemeente.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moet het hele gezin meekomen naar de afspraak.

Kosten

Gratis.

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
 • een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland.
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
 • eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • geboorteakten van de kinderen

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Bijzonderheden

Informatie over wat u moet regelen wanneer u in Nederland komt wonen