Coronavirus

  • Coronavirus

    11 augustus 2020

    Corona_ondernemer

  • Uitstel van betalingen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen

    08 april 2020

    De gemeente Brunssum biedt ondernemers, verenigingen en stichtingen uitstel van betaling aan. Het betreft de opschorting van betalingen zoals huur, legeskosten, heffingen en andere gemeentelijke facturen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en loopt tot en met 30 juni 2020.