Vernieuwing Kerkstraat - Kerkeveldstraat

Vanaf februari 2023 wordt het wegdek en de riolering van de Kerkstraat-Kerkeveldstraat vernieuwd. Op 30 augustus 2022 vindt hierover een informatieavond plaats.

Waarom een vernieuwing?Kerkstraat-Kerkeveldstraat plangebied

De verharding en riolering van de Kerkstraat en Kerkeveldstraat zijn sterk verouderd en moeten dan ook vervangen worden.

Daarnaast voldoet de inrichting niet aan die voor een 30 km/u zone.

Tenslotte staan er tijdens de avonduren vaak meer auto’s geparkeerd dan er parkeerplaatsen zijn.

Hoe gaat de nieuwe weg eruitzien?

De rijbaan van de Kerstraat en Kerkeveldstraat blijven nagenoeg hetzelfde. De asfaltverharding op de Kerkeveldstraat wordt vervangen door een klinkerverharding.

Wij gaan meer parkeerplaatsen aanleggen in de omgeving van de Kerkeveldstraat. Ook komt er meer groen in zowel de Kerkstraat als de Kerkeveldstraat.

Onderstaande afbeeldingen geven schematisch de bovengenoemde wijzigingen weer.

Reconstructie Kerkstraat-Kerkeveldstraat1

Afbeelding 1: dwarsdoorsnede I Kerkeveldstraat

Reconstructie Kerkstraat-Kerkeveldstraat2

Afbeelding 2: dwarsdoorsnede II Kerkstraat

Reconstructie Kerkstraat-Kerkeveldstraat3

Een voorbeeld van het ontwerp is recent in de gemeente Beekdaelen aangelegd, de Kloosterlaan in Schinveld.

Wanneer gaan we aan de slag?

De werkzaamheden zijn gepland vanaf februari 2023. In totaal zal de klus zo’n 6 maanden duren.

Om het ongemak voor u zoveel mogelijk te beperken én om ervoor te zorgen dat uw woning of onderneming goed bereikbaar blijven, gebeurt uitvoering van de werkzaamheden in fases.

Zodra de planning bekend is, informeren wij u hierover.

Informatiebijeenkomst op 30 augustus

Op dinsdag 30 augustus 2022 vindt in de Brikke Oave een informatiebijeenkomst plaats.

Hier kunt u de schetsontwerpen van de nieuwe Kerkstraat - Kerkeveldstraat bekijken. Onze medewerkers zijn aanwezig om een toelichting te geven op het ontwerp en uw vragen te beantwoorden

Het is een inloopbijeenkomst. U bent welkom om tussen 17:00 en 20.00 uur vrij in te lopen.

Digitale tekeningen

De tekeningen zijn hier digitaal te bekijken.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen telefonisch of per mail stellen:
•    Via e-mail. Stuur uw bericht naar de projectleider van de gemeente Brunssum, thom.janssen@brunssum.nl
•    Liever telefonisch? Dat kan ook. Thom Janssen is tijdens kantooruren te bereiken via (045) 527 85 55.
 

Let op: 

De vernieuwing van de Kerkstraat – Kerkeveldstraat staat los van de inrichting van het plangebied van de OV-hub en de inrichting van bijvoorbeeld de Julianastraat. Beide plangebieden grenzen weliswaar aan elkaar, maar beide ontwikkelingen staan los van elkaar. Onlangs heeft over de OV-hub / Julianastraat al een informatiesessie plaatsgevonden.

Dit onderwerp komt dus niet aan de orde tijdens de inloopsessie op 30 augustus 2022.