Brunssummerheide

Als recreatiecentrum geniet Brunssum vooral bekendheid door de zich over circa 600 hectare heide en bos uitstrekkende Brunssummerheide, waarvan een gedeelte reservaat is.

Dwalend door dit prachtige natuurgebied kan het gebeuren dat in de zomer een kudde schapen uw pad kruist. Het terrein biedt mooie, afwisselende vergezichten. ’s Winters is er volop gelegenheid de langlaufskisport te beoefenen. De waterpartij de Roode Beek met zijn strand van zilverzand is een door wandelaars en dagrecreanten veel bezocht gebied.

Het gebied is 576 hectare groot en ligt in de gemeeten Brunssum, Heerlen en Landgraaf. Het grootste deel bestaat uit bossen, heidevelden en het bronnengebied van de Rode Beek. De Brunssummerheide is sinds 1995 in beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten.

Op de website van Natuurmonumenten vindt u meer informatie.