Uw mening over verduurzaming in Brunssum telt!

Op 4 en 5 juni jl. spraken we tijdens twee informatieavonden met een grote groep Brunssumers over de verduurzaming van woningen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit en uitstraling.

Doel van deze bijeenkomsten en de enquête is om het welstandsbeleid aan te passen op het onderdeel verduurzamen. Het streven is om meer maatregelen mogelijk te maken en hiervoor heldere uitgangspunten vast te leggen in het welstandsbeleid. Vervolgens gaan we deze informatie ook verwerken naar een handzame verduurzamingsgids waarin u alle informatie kunt terug vinden over de regels maar ook duurzame maatregelen, subsidies en waar u terecht kunt voor betrouwbare informatie of advies.

Was u hier niet bij, maar wilt u wel alsnog uw mening geven? Dan kunt u een digitale enquête invullen om mee te praten over dit onderwerp. De enquête is beschikbaar tot en met 18 juni aanstaande. Alvast hartelijk dank voor uw reactie!

 Link naar de digitale enquête 

energiezuinig en aardgasvrij web