Hoe stem ik?

Op donderdag 6 juni 2024 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Als u gaat stemmen, moet u uw stempas meenemen en een identiteitsbewijs.

De stempas ontvangt u thuis. Dat gebeurt uiterlijk donderdag 23 mei 2024. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven.

U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement als u:

  • Nederlander bent; 
  • óf de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie en via een Y 32 formulier heeft doorgegeven in Nederland te willen stemmen;
  • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP);
  • 18 jaar of ouder bent;
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Heeft u op donderdag 23 mei 2024 geen stempas ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan.

Niet vergeten!

Bewaar de stempas goed. U moet de stempas namelijk meenemen als u gaat stemmen. Zonder stempas kunt u niet stemmen. 

Als u gaat stemmen, moet u óók een identiteitsbewijs meenemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 
Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. Het moet dus minstens geldig zijn tot 07-06-2019.

Heeft u vragen over de verkiezingen? Neem dan contact op via gemeente@brunssum.nl of via (045) 527 85 55.