Centrale stemopneming

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maakt, ingevolge het bepaalde in artikel N 1, tweede lid, van de Kieswet, bekend dat er is besloten dat de vaststelling van het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst bij de verkiezing
van de leden van provinciale staten van de provincie Limburg en die van de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg, op woensdag 15 maart 2023, is uitgebracht, geschiedt door het voor de betreffende verkiezing ingestelde gemeentelijk stembureau.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Bureau Verkiezingen (045-5278555), Lindeplein 1, te Brunssum.

Publicatiedatum: 30 januari 2023 (overheid.nl)