Zittingstijden stembureaus

De burgemeester van Brunssum maakt met betrekking tot de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van de provincie Limburg en die van de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg op woensdag 15 maart 2023, het navolgende bekend.

Reguliere stembureaus

Op woensdag 15 maart 2023 kan, tussen 07.30 en 21.00 uur, gestemd worden in de stembureaus gelegen op onderstaande locaties in Brunssum. 

 1. Brikke Oave - Lindeplein 7
 2. Gymzaal voormalige basisschool Rumpenerhof - Prins Hendriklaan 382
 3. Kantine BSV Limburgia - Jonker van Weerststraat 6
 4. Sporthal BMV Bronsheim - De Insel 23 (2 stembureaus)
 5. Sporthal Rumpen - Rumpenerstraat 2A (2 stembureaus)
 6. Brede School Langeberg - In ’t Ven 4
 7. Verenigingsgebouw De Burcht - Wieënweg 18
 8. Sporthal Brede School Treebeek - Wijenweg 143 (2 stembureaus)
 9. Basisschool De Caleidoscoop - Essenstraat 1
 10. MFA Emma Nova - Koolweg 44
 11. Noorderhuis - De Gasperistraat 3
 12. Microhal - Fl. Nightingalestraat 4 (2 stembureaus)

Het tellen van de stemmen op lijstniveau vindt op dezelfde locatie na 21.00 uur plaats, met uitzondering van Basisschool De Caleidoscoop. De telling hiervan zal na 21.00 uur plaatsvinden in Sporthal Rumpen aan de Rumpenerstraat 2A te Brunssum.

Mobiel stembureau

Voorts zal op woensdag 15 maart 2023 een mobiel stembureau een drietal locaties aandoen waar gestemd kan worden. Het mobiel stembureau houdt zitting in onderstaande Brunssumse locaties en op onderstaande tijden.

 1. Zorgcentrum Emmastaete - Akerstraat Noord 63 hs03 tussen: 09.00 en 12.30 uur
 2. Zorgcentrum Schuttershof - Kochstraat 10 tussen: 13.30 en 15.30 uur    
 3. Zorgcentrum Huize Louise - Vijverlaan 5 tussen: 17.00 en 18.30 uur

Het tellen van de stemmen op lijstniveau voor het mobiel stembureau vindt plaats op woensdag 15 maart 2023, na 21.00 uur, in Sporthal Rumpen aan de Rumpenerstraat 2A te Brunssum.

Gemeentelijke stembureaus

De vaststelling van het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst bij de verkiezing van de leden van provinciale staten van de provincie Limburg en die van de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg op woensdag 15 maart 2023 is uitgebracht, geschiedt door het voor de betreffende verkiezing ingestelde gemeentelijk stembureau.

De beide gemeentelijke stembureaus houden zitting op donderdag 16 maart 2023 in Sporthal Rumpen aan de Rumpenerstraat 2A te Brunssum. De telling van de stemmen op kandidaatsniveau begint aldaar om 08.30 uur.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Bureau Verkiezingen (045-5278555), Lindeplein 1, te Brunssum.

Publicatiedatum: 27 februari 2023 (overheid.nl)