Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad gemeente Brunssum 2022

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Brunssum maakt het volgende bekend:

1. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Brunssum plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij het centraal stembureau (Bureau Verkiezingen), Klant Contact Centrum, Lindeplein 1, te Brunssum, van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:

- de lijsten van kandidaten (model H 1);
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2); en
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling in het Klant Contact Centrum kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op het IBAN-rekeningnummer NL68BNHG0285001523 van de gemeente Brunssum (onder vermelding van kandidaatstelling), tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door het Bureau Verkiezingen (045-527 86 89), Lindeplein 1, te Brunssum.

Publicatiedatum: 3 januari 2022 (overheid.nl)