Ondersteuningsverklaring

Van 16 januari t/m 30 januari 2023 kan men een ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis. Dit is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen: 

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald, of
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

De kiesgerechtigde vult hiervoor max. 1 formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. 

U meldt zich bij de afdeling Publieksdiensten van de gemeente. In het bijzijn van een ambtenaar ondertekent u het ondersteuningsformulier. De ambtenaar controleert vervolgens of u kiesgerechtigde bent in de gemeente. Daarna wordt uw handtekening gecontroleerd aan de hand van uw legitimatiebewijs.

Er zijn geen kosten verbonden aan het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring.

Wanneer?

U kunt vanaf maandag 16 januari terecht in het gemeentehuis van Brunssum om een ondersteuningsverklaring te tekenen.

Het gemeentehuis is gelegen aan het Lindeplein 1, te Brunssum. De afdeling Publieksdiensten is geopend maandag t/m donderdag van 09.00 -12.00 en 14.00 -16.00 uur, en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring kan tot en met maandag 30 januari 2023.