Stemmen met kiezerspas

De burgemeester van de gemeente Brunssum maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van provinciale staten van de provincie Limburg en die van de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg, op woensdag 15 maart 2023, een kiezer is toegestaan zijn stem met een kiezerspas uit te brengen in elk stembureau dat ligt binnen de grenzen van de provincie Limburg respectievelijk het Waterschap Limburg.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.    SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

  1. Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente Brunssum zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen. U kunt hiervoor ook terecht op de website: www.brunssum.nl/verkiezingen.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas, moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan om bij volmacht te stemmen of een briefstembewijs is verstrekt.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B.    MONDELINGE AANVRAAG

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur, de stempas over te leggen bij de gemeente waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan om bij volmacht te stemmen of een briefstembewijs is verstrekt.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Bureau Verkiezingen (045-5278555), Lindeplein 1, te Brunssum.

Publicatiedatum: 30 januari 2023 (overheid.nl)