Vrijwilligers

Wilt u meehelpen op een stembureau? Meer informatie over functies en vergoedingen.

Op donderdag 6 juni 2024 vinden de Europese Parlementsverkiezingen plaats. De dag erna, vrijdag 7 juni, worden alle stemmen geteld op onze centrale tellocatie Sporthal Rumpen. De gemeente Brunssum zoekt enthousiaste leden die tijdens de verkiezingen willen meehelpen op een stembureau.

Bent u tijdens de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamerverkiezingen geen stembureaulid of teller geweest? Dan kunt u zich opgeven via: https://brunssum.mijnverkiezing.nl/ledenportaal/aanmelden.
Vul op deze pagina uw e-mailadres in en druk op de knop “Volgende”.

Bent u tijdens de afgelopen verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer wel al vrijwillig stembureaulid of teller geweest? Dan heeft u op of rond 5 februari 2024 een e-mail gekregen met inloggegevens. Kies dan voor de knop “Inloggen”.

Meer informatie:

 

Functies

Er zijn verschillende functies waar we vrijwilligers voor zoeken:

Stembureaulid
 • Datum: donderdag 6 juni 2024
 • Tijd:
  • Team 1: 07.00 uur – 14.30 uur + om 20.45 uur helpen met tellen
  • Team 2: 14.15 uur – 21.00 uur + aansluitend helpen met tellen
 • Vergoeding: € 160,-
 • Voorwaarde: afleggen e-learning voor stembureauleden

Als lid van het stembureau kunt u verschillende taken uitvoeren. Enkele voorbeelden van taken van een stembureaulid zijn: het controleren van de identiteit van de kiezers, de echtheid van de stempassen nagaan en kiezers helpen die om uitleg vragen. 

Er wordt komende verkiezingen gewerkt met twee teams: van 07.00 tot 14.30 uur en van 14.15 tot ongeveer 21.00 uur. Om 21.00 uur sluit het stembureau en komen zowel team 1 als team 2 terug om de stemmen te tellen. 

Op de verkiezingsavond wordt alleen geteld hoeveel stemmen iedere partij heeft gekregen. Het tellen van de stemmen per persoon, wordt de dag erna centraal gedaan door een andere groep. 

Als stembureaulid bieden we u een e-learning aan. Via deze e-learning krijgt u informatie over de verkiezingen en uw taken hierin als stembureaulid. Deze dient u te volgen en met goed resultaat af te sluiten. Dit doen we om ervoor te zorgen dat ieder stembureaulid goed is voorbereid.

Reservelid
 • Datum:
  • Donderdag 6 juni 2024
  • Vrijdag 7 juni 2024
 • Vergoeding: € 35,- per dag (wordt u ingezet, dan komt dit bedrag te vervallen en krijgt u het bedrag dat bij uw uitgevoerde functie hoort)
 • Voorwaarde: afleggen e-learning voor stembureauleden

Het is ook mogelijk om u beschikbaar te stellen als reservelid. Dit houdt in dat u beschikbaar bent om opgeroepen te worden, mocht er een stembureaulid onverwacht niet in staat zijn om aanwezig te zijn op de verkiezingsdag of dag van de centrale stemopneming. Ook als reservelid en reserveteller dient u de e-learning voor stembureauleden te volgen en met goed resultaat af te sluiten.

Teller
 •  Datum: donderdag 6 juni 2024
  • Tijd: 20.45 uur – tot alle stemmen geteld zijn op partijniveau
  • Vergoeding: € 60,-
 • Datum: vrijdag 7 juni 2024
  • Tijd: 8.30 uur – tot alle stemmen geteld zijn op kandidaatniveau
  • Vergoeding: € 100,-

•    Voorwaarde: afleggen e-learning voor tellers

Als teller houdt u zich bezig met het tellen van de stemmen. Op donderdag 6 juni, na de sluiting van het stembureau om 21.00 uur, worden de stemmen op partijniveau geteld. 
De dag na de stemdag, vrijdag 7 juni, worden de stemmen per kandidaat geteld. Het tellen op kandidaatniveau vindt plaats in Sporthal Rumpen vanaf 08.30 uur tot alle stemmen geteld zijn. 
Als teller dient u een verkorte e-learning speciaal voor tellers te volgen en met goed resultaat af te sluiten.

(Plaatsvervangend) voorzitter
 • Datum: donderdag 6 juni 2024
 • Tijd:
  • Team 1: 07.00 uur – 14.30 uur + tellen na 21.00 uur
  • Team 2: 14.15 uur – 21.00 uur + tellen na 21.00 uur
 • Vergoeding:
  • Voorzitter: € 225,-
  • Plaatsvervangend voorzitter: € 200,-
 • Voorwaarde: afleggen e-learning voor voorzitters + bijwonen informatiesessie 

Een voorzitter is verantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces in het stembureau. Samen met de stembureauleden laat u als voorzitter kiezers toe tot het stembureau tussen 7.30 uur en 21.00 uur. Daarnaast is de voorzitter ook verantwoordelijk voor een juiste telling van de stemmen en het invullen van het proces-verbaal. 

Tijdens de pauzes wisselt een plaatsvervangend voorzitter de voorzitter af en neemt deze diens taken tijdelijk over. De voorzitter blijft eindverantwoordelijke voor het hele proces.

Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters volgen een uitgebreidere e-learning en sluiten ook aan bij een informatiesessie op het gemeentehuis waar extra uitleg wordt gegeven.

Vergoedingen

Voor uw deelname ontvangt u een vergoeding.
Let op: deze vergoeding kan gevolgen hebben voor inkomsten en uitkeringen!

 • Voorzitters: € 225,-
 • Plaatsvervangend voorzitters: € 200,-
 • Stembureauleden: € 160,-
 • Tellers donderdagavond: € 60,-
 • Tellers vrijdag: € 100,-
 • Reservelid: € 35,- per dag

De vergoeding wordt uitbetaald op uw IBAN tenzij u de vergoeding wilt doneren aan een Brunssumse vereniging. De vereniging moet voorkomen op het subsidieregister van de gemeente Brunssum

Wilt u de vergoeding doneren? Laat dit weten tijdens uw aanmelding op https://brunssum.mijnverkiezing.nl/ledenportaal/aanmelden