Gemeenteraad

De gemeenteraad maakt gebruik van iBabs. IBabs is de website van de gemeenteraad waar u de raadsinformatie kunt vinden.

De raadsinformatie bevat onder andere:

 • De samenstelling van de gemeenteraad: wie zijn de 21 raadsleden van Brunssum en voor welke van de 7 partijen zitten ze in de gemeenteraad. 
 • De vergaderkalender: agenda’s van oude en toekomstige raadsvergaderingen, commissievergaderingen of informatieavonden met alle documenten. 
 • Videobeelden: live of achteraf vergaderingen van de gemeenteraad en commissies of informatieavonden bekijken. 
 • Overzichten van: 
  • aangenomen amendementen om raadsvoorstellen te wijzigen;
  • Schriftelijke ‘artikel 43’ vragen aan het college;
  • aangenomen moties waarin de gemeenteraad een oproep doet; 
  • rapporten van de rekenkamercommissie; 
  • toezeggingen van het college aan de gemeenteraad of commissies. 
 • Contactgegevens en uitleg over de mogelijkheden om in contact te komen met de gemeenteraad of een raadslid. 

Bekijk nu alle raadsinformatie op IBabs

Hulp nodig? Neem dan contact op met de Griffie via het telefoonnummer 045-5278429 of griffie@brunssum.nl.

Gemeenteraad Brunssum 2022 web