Trede 5: Meebeslissen

Op deze trede is uw invloed het grootst. Het gemeentebestuur laat het maken van beleid - binnen de gestelde kaders - helemaal aan de betrokken partners (zoals Buurtnetwerken) over. De ambtenaren hebben een adviserende rol.

Enkele voorbeelden waarbij partners konden meebeslissen zijn:

  • Wijkbudget: Voor een bepaalde wijk beslist een Buurtnetwerk, met ondersteuning van ambtenaren, over de besteding van het wijkbudget. Voordat zij hierover beslissen vragen ze aan de bewoners waaraan het budget besteed zou kunnen worden. Dit gebeurt binnen de door de gemeente vastgestelde kaders. Het budget is bedoeld voor een jaar.
  • Wegwijsdag: Leerlingen van het Romboutscollege leren de werkwijze van de gemeente kennen en werken zelf een aantal plannen uit. Tijdens een jongerenraadsvergadering wordt het beste plan gekozen. Vervolgens wordt het plan uitgevoerd met steun van de gemeente.
  • Stimuleringsregeling Burgerkracht: Met deze regeling willen we bewoners van Brunssum stimuleren om op eigen kracht en initiatief een bijdrage te leveren aan hun sociale leefomgeving. De ingediende projecten zijn gericht op buren en buurtbewoners die samen een oplossing vinden voor praktische zaken in en om het huis, waarbij gedacht kan worden aan samen koken, samen boodschappen doen, samen sporten en nog veel meer.