Uitvoeringsprogramma College van B&W 2022-2026

In het Uitvoeringsprogramma wordt beschreven hoe het college van B&W in de komende jaren de actiepunten uit het Coalitieakkoord 2022-2026 gaat realiseren.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Uitvoeringsprogramma College van B&W 2022-2026’, 18 juli 2023, pdf, 1MB