Besluitenlijst vergadering B&W 6 oktober 2020 (pdf, 401kb)

Het college van B&W heeft op 6 oktober 2020 de volgende besluiten genomen.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Besluitenlijst vergadering B&W 6 oktober 2020 (pdf, 401kb) 19 oktober 2020, pdf, 401kB