Bestuurskosten college

Voor het uitoefenen van de functie van burgemeester of wethouder worden kosten gemaakt.

Voor een deel van die kosten ontvangen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een ambtstoelage. Uit die toelage moeten zij bijvoorbeeld individuele consumpties buiten de werkplek, ontvangsten van zakelijke relaties thuis en representatiekosten betalen.

Daarnaast mogen burgemeester en wethouders kosten maken, zogenaamde bestuurskosten. Dit zijn kosten ten aanzien van voorzieningen die aan het ambt gebonden zijn en een aanvulling vormen op de reguliere bedrijfsvoering van de organisatie. Bovendien zijn ze onmisbaar voor het functioneren van de burgemeester of wethouder. Het gaat hierbij vooral om voorzieningen buiten de organisatie waaronder reis- en verblijfsvoorzieningen, cursussen, opleidingen en congressen, functionele lunches en diners buitenshuis. Ook vallen hieronder kosten van de landelijke beroepsverenigingen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethouders vereniging.

In het kader van openheid en transparantie worden deze kosten per kwartaal hieronder gepubliceerd.

Bestuurskosten januari t/m juni 2017

Kostensoort College Luc Winants Haico Offermans Frank Joosten Carolus de Rijck Hugo Janssen Peter Heinen Totaal
Opleiding €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,-
Congressen €120,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €120,-
Reizen binnenland €0,- €310,36 €447,66 €240,86 €0,- €341,60 €169,24 €1.509,72
Reizen buitenland €0,-

€7,22

€0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €7,22
Diner / Catering / Lunch €249,15 €0,- €22,40 €0,- €0,- €0,- €0,- €271,55
Overige €0,- €147,23 €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €147,23
Totaal €369,15 €464,81 €470,06 €240,86 €0,- €341,60 €169,24 €2.055,72

Bestuurskosten juli t/m december 2016

Kostensoort College Luc Winants Haico Offermans Frank Joosten Thomas Gelissen Carolus de Rijck Hugo Janssen Peter Heinen Totaal
Opleiding €0,- €0,- €0,- €25,- €0,- €0,- €0,- €0,- €25,-
Congressen €135,- €45,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €180,-
Reizen binnenland €0,- €147,19 €467,13 €266,84 €548,45 €0,- €229,60 €0,- €1.659,21
Reizen buitenland €0,-

€0,-

€156,65 €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €156,65
Diner / Catering / Lunch €125,10 €309,34 €0,- €28,95 €0,- €0,- €0,- €0,- €463,39
Overige €110,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €110,-
Totaal €370,10 €501,53 €623,78 €320,79 €548,45 €0,- €229,60 €0,- €2.594,25

Bestuurskosten januari t/m juni 2016

Kostensoort College Luc Winants Haico Offermans Frank Joosten Thomas Gelissen Carolus de Rijck Hugo Janssen Totaal
Opleiding €0,- €289,- €5.899,- €0,- €0,- €0,- €0,- €6.188,-
Congressen €0,- €405,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €405,-
Reizen binnenland €0,- €874,- €387,- €436,- €1.057,- €0,- €84,- €2.838,-
Reizen buitenland €0,-

€0,-

€0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,-
Diner / Catering / Lunch €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,-
Overige €158,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €158,-
Totaal €158,- €1,568,- €6.286,- €436,- €1.057,- €0,- €84,- €9.589,-

Bestuurskosten juli t/m december 2015

Kostensoort College Luc Winants Haico Offermans Frank Joosten Thomas Gelissen Carolus de Rijck Hugo Janssen Totaal
Opleiding €0,- €0,- €1.361,- €0,- €0,- €0,- €0,- €1.361,-
Congressen €0,- €575,- €20,- €20,- €20,- €20,- €20,- €675,-
Reizen binnenland €-112,- €809,- €425,- €208,- €632,- €0,- €163,- €2.125,-
Reizen buitenland €0,-

€34,-

€0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €34,-
Diner / Catering / Lunch €0,- €163,- €0,- €0,- €0,- €0,- €0,- €163,-
Overige €0,- €0,- €30,- €22,- €0,- €52,- €0,- €104,-
Totaal €-112,- €1,581,- €1.836,- €250,- €652,- €72,- €183,- €4.462,-

Opmerking: de kosten onder college bij ''reizen binnenland'' hebben betrekking op een creditering van te veel in rekening gebrachte kosten voor het college inzake VNG congres (eerste helft 2015).

Oudere bestuurskosten

Voor oudere bestuurskosten kunt u terecht in het webarchief

Uitgelicht