Jaarverslagen

In het jaarverslag legt het College aan de Raad verantwoording af over de via de begroting beschikbaar gestelde middelen. Tevens is hierin de jaarrekening en balans van het betreffende jaar opgenomen.

Jaarverslag

Meer informatie

Ga voor oudere jaarverslagen naar het webarchief.