Samenstelling college

De burgemeester vormt samen met de wethouder(s) het college van burgemeester en wethouders.