Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders

De burgemeester vormt samen met de wethouder(s) het college van Burgemeester en Wethouders.