Wethouder Hugo Janssen (Lijst Borger)

H.J. (Hugo) Janssen - eerste loco-burgemeester

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel. secretaresse: (045) 527 8 646.

Afspraak maken met wethouder Janssen.

Wethouder Hugo Janssen_website

Portefeuille

Afval (GR-Rd4), Arbeidsmarktbeleid, Economie en werkgelegenheid, Openbare werken (incl. Regiogroep Brunssum Schoon), Civiel techniek, Verkeer, Speeltuinen en speelplekken, Recreatie en toerisme, Schutterspark, Sport, Evenementen, Cultuur, Parade, Markt, Kermis, Verenigingen, Subsidies, Veteranen, Wijkportefeuillehouder Oost.

Nevenwerkzaamheden

Nevenfuncties voortvloeiend uit ambt

Ambtshalve

Bezoldigd ja/nee

GR Reinigingsdiensten Rd4
Lid Algemeen Bestuur
Ja Nee
GR Reinigingsdiensten Rd4
Lid Dagelijks Bestuur
Ja Nee
Vereniging ASL
Bestuurslid
Ja Nee
Parkstad Commissie Economie en Toerisme Ja Nee
Parkstad commissie Ruimte en mobiliteit Ja Nee
Jack Aldewereld Stichting
Lid comité van aanbeveling
Ja  Nee
Veteranen Brunssum
Lid comité van aanbeveling
Ja Nee

 

Nevenfuncties overig

Omvang

Bezoldigd ja/nee

Voorzitter Schutterij St Gregorius de Grote 2 uur/week Nee
Voorzitter CV Kirkstroatnarren 2 uur/week Nee
Bestuurslid Stichting Koning Carnaval 2 uur/week Nee