Wethouder L'Espoir (PAK)

S.J.H. (Servie) L'Espoir - tweede locoburgemeesterPortretfoto wethouder L'Espoir

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel. secretaresse: (045) 527 84 56

06 14 43 35 08, of servie.lespoir@brunssum.nl

Afspraak maken met wethouder L'Espoir.

Portefeuille

Wijkwethouder Zuid, GGD, Gezondheidszorg, Jongerenwerk, Gehandicaptenbeleid, Vrijwilligerswerk, CMWW, Halt, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Kredietbank, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, WMO, Coördinatie Sociaal Domein, Arbeidsmarktbeleid, Werkgeversservicepunt, WSW.

Nevenwerkzaamheden

Geen