Wethouder L'Espoir

S.J.H. (Servie) L'Espoir - tweede locoburgemeesterPortretfoto wethouder L'Espoir

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel. secretaresse: (045) 527 84 56

E-mail: servie.lespoir@brunssum.nl

Afspraak maken met wethouder L'Espoir.

Portefeuille

Wijkwethouder Zuid, GGD, Gezondheidszorg, Jongerenwerk, Gehandicaptenbeleid, Vrijwilligerswerk, CMWW, Halt, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Kredietbank, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, WMO, Coördinatie Sociaal Domein, Arbeidsmarktbeleid (voor de duur van één jaar, tot 5 juni 2019), Werkgeversservicepunt (voor de duur van één jaar, tot 5 juni 2019), WSW (voor de duur van één jaar, tot 5 juni 2019).

Nevenwerkzaamheden

Geen