Wethouder L'Espoir (PAK)

S.J.H. (Servie) L'Espoir - tweede locoburgemeesterPortretfoto wethouder L'Espoir

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel. secretaresse: (045) 527 84 56

06 14 43 35 08, of servie.lespoir@brunssum.nl

Afspraak maken met wethouder L'Espoir.

Wethouder L'Espoir houdt elke donderdag spreekuur in het gemeentehuis,van 16.00 tot 18.00 uur. Alleen op afspraak, via (045) 527 84 56.

Portefeuille

Wijkwethouder Zuid, GGD, Gezondheidszorg, Jongerenwerk, Gehandicaptenbeleid, Vrijwilligerswerk, CMWW, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Kredietbank, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, WMO, Coördinatie Sociaal Domein, Jeugdzorg, Onderwijsachterstandbeleid, Masterplan Treebeek (onderwijs component), Masterplan Centrum (onderwijs component), Onderwijs (inclusief scholen Brede Maatschappelijke Voorzieningen), Ouderenzorg.

Nevenwerkzaamheden

Geen