Wethouder L'Espoir (PAK)

S.J.H. (Servie) L'Espoir - tweede locoburgemeesterPortretfoto wethouder L'Espoir

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel. secretaresse: (045) 527 84 56

06 14 43 35 08, of servie.lespoir@brunssum.nl

Afspraak maken met wethouder L'Espoir.

Portefeuille

Wijkwethouder Zuid, GGD, Gezondheidszorg, Jongerenwerk, Gehandicaptenbeleid, Vrijwilligerswerk, CMWW, Halt, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Kredietbank, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, WMO, Coördinatie Sociaal Domein, Jeugd, Onderwijsachterstandbeleid, Masterplan Treebeek (onderwijscomponent), Masterplan Centrum (onderwijscomponent), Onderwijs (inclusief scholen Brede Maatschappelijke Voorzieningen).

Nevenwerkzaamheden

Geen