Wethouder Vérénice Hermans (PAK)

V. (Vérénice) Hermans - derde loco-burgemeesterVerenice Hermans 200x300

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel secretaresse: (045) 527 85 44

Afspraak maken met wethouder Hermans.

Portefeuille

Brikke Oave, CMWW, Vrijwilligerswerk, Coördinatie sociaal domein, Dierenwelzijn, Awacs, Milieubeleid, Gehandicaptenbeleid, ICT-Div, Parkstad IT, Gegevenshuis, Muziekschool, Ouderzorg, Wmo, Onderwijs, Mijnschadedossier, Wijkportefeuillehouder Centrum.

Nevenwerkzaamheden

Nevenfunctie

Omvang

Bezoldigd ja/nee

Vrijwilliger HERFoundation Nvt. Nee
Vrijwilliger Because We Carry Nvt. Nee
Lid Oudercommissie Bs. Titus Brandsma Nvt. Nee
Bestuurslid Progressief Akkoord (PAK) Nvt. Nee