Wethouder Vérénice Hermans (PAK)

V. (Vérénice) Hermans - derde loco-burgemeester

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel secretaresse: (045) 527 85 44

Afspraak maken met wethouder Hermans.

Wethouder Vérénice Hermans_website

Portefeuille

Onderwijs, Kinderopvang en peuterspeelzalen, Coördinator Sociaal Domein, WMO, CMWW, Ouderenzorg, Vrijwilligerswerk, Gehandicaptenbeleid, Milieubeleid, RUD, Watertaken, WML, Dierenwelzijn, Awacs, Mijnschadedossier, ICT-Div, Parkstad IT, Gegevenshuis, Muziekschool, Brikke Oave, Wijkwethouder Centrum

Nevenwerkzaamheden

Nevenfuncties voortvloeiend uit ambt

Ambtshalve

Bezoldigd ja/nee

GR Zorg & Veiligheidshuis Ja Nee
GR Omnibuzz
Lid Algemeen Bestuur
Ja Nee
GR Gegevenshuis
Lid Algemeen Bestuur
Ja Nee
GR RUD Zuid-Limburg
Lid Algemeen Bestuur
Ja Nee
GR Omnibuzz
Lid Algemeen Bestuur
Ja Nee
GR Parkstad IT Ja Nee
GR centrumregeling regionale samenwerking Parkstad Limburg opvang en beschermd wonen WMO 2020 Ja  Nee
Lichte GR beheer afvalwaterketen / samenwerking keten waterketen Parkstad Ja Nee
Nazorg Limburg BV Ja Nee
WML NV Ja Nee
Bestuursovereenkomst samenwerking informele steun tussen de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld Ja Nee
Bestuursovereenkomst regionale samenwerking leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten Ja Nee
Stichting Muziekschool Kerkrade Ja Nee
Stichting CMWW Ja Nee
Stichting Dierenbescherming Limburg Ja Nee
Bestuurscommissie Parkstad Sociaal Economische Structuurversterking Ja Nee

 

Nevenwerkzaamheden

Nevenfunctie

Omvang

Bezoldigd ja/nee

Vrijwilliger HERFoundation Nvt. Nee
Vrijwilliger Because We Carry Nvt. Nee
Lid Oudercommissie Bs. Titus Brandsma Nvt. Nee
Bestuurslid Progressief Akkoord (PAK) Nvt. Nee