Gemeentesecretaris Eussen

O. Eussen

Gemeente Brunssum

6440 AG Brunssum

Postbus 250

Tel. secretaresse: (045) 527 85 92

De gemeentesecretaris ondersteunt het college van Burgemeester en Wethouders en staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.