Geef uw mening over energiezuinig en aardgasvrij wonen

Zelf energie opwekken met zonnepanelen, zorgen voor duurzame warmte in je huis, wonen zonder aardgas. Het zijn ingewikkelde onderwerpen waar we allemaal mee te maken krijgen.

De gemeente wil samen met u stappen zetten naar energiezuinig en aardgasvrij wonen in uw eigen woning of huurwoning. Door uw mening te geven over deze onderwerpen in onze enquête, kunnen we samen aan het werk! 

Met uw antwoorden gaat de gemeente bepalen in welke wijken we tot 2030 aan de slag kunnen gaan met energiezuinig en aardgasvrij wonen. Dit gaan we ook vastleggen in de Transitievisie Warmte 2.0. Hierin staat beschreven hoe we in stappen naar een duurzaam energiezuinige en aardgasvrije gemeente komen. 

Daarnaast gebruiken we uw antwoorden voor het vormgeven van het isolatie- en verduurzamingsprogramma, want ook hierin staan we sterker als we het samen doen!

Meer informatie over deze enquête vindt u hier.

Nieuwsbrief-afbeelding