Extra aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Nu gezinnen in verband met de corona-maatregelen de hele dag samen thuis zijn, kunnen spanningen eerder oplopen. Juist kwetsbare gezinnen kunnen in deze tijd sneller aan hun grenzen zitten, met alle risico’s die daarbij horen. Denk daarbij aan huiselijk geweld, kindermishandeling en onveilige thuissituaties.

Heeft u vermoedens over onveilige thuissituaties - u hoort bijvoorbeeld ruzies en u vertrouwt de situatie niet?
- Kijk op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. 
- Neem contact op met Team Jeugd van de gemeente Brunssum: (045) 537 84 30 of toegangjeugd@brunssum.nl.
- Bel Veilig Thuis, 0800 2000.
- Vertel kinderen dat zij de kindertelefoon kunnen bellen, 0800-0432. 

Opvang


Kinderen die thuis onveilig zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden, kunnen ook gebruik maken van opvangvoorzieningen, net als kinderen met ouders in vitale beroepen. 
Ook hierover kunt u contact opnemen met Team Jeugd  van de gemeente Brunssum. De medewerkers van Team Jeugd kunnen u hierbij helpen.

Seksueel Geweld


Wat betreft de specialistische zorg, ook het Centrum Seksueel Geweld Limburg is dag en nacht bereikbaar, 0800-0188. De experts regelen voor slachtoffers van seksueel geweld in één keer alles wat nodig is. 
Het is belangrijk dat wij in tijden van nood naar elkaar omkijken. Laten wij met ons allen een veilig ‘samen thuis’ maken. Met name voor de kinderen in een kwetsbare situatie, juist in deze tijd!