Nieuwsbrief aanpak vliegenoverlast

In deze digitale nieuwsbrief leest u wekelijks wat de stand van zaken is in de aanpak van de Vliegenoverlast in Brunssum-Oost.