Nieuwsbrief aanpak vliegenoverlast nr. 13 week 32

Bij de firma Bontrup (Kranenpool 22) wordt nog te verwerken PMD-afval tijdelijk opgeslagen. Over deze opslag zijn per 7 augustus 2019 nieuwe afspraken met de Provincie Limburg gemaakt.

Zeer recentelijk heeft de Provincie Limburg bevolen dat verdere aanvoer van plastic afval op dit terrein stilgelegd moet worden, dit vanwege overlast voor het Schutterspark en Schuttersveld. 

Deze stillegging wordt per woensdag 7 augustus 2019 opgeheven. Hierdoor kan Bontrup weer werkzaamheden op het terrein verrichten.

De Provincie heeft ingestemd met een, door Bontrup ingediend, plan van aanpak om de overlast op de locatie te verminderen. 
In dit plan van aanpak is het volgende vastgelegd:

  • er mag volstrekt géén PMD-afval meer worden aangevoerd.
  • het opgeslagen PMD-afval is binnen 7 weken volledig afgevoerd.
  • het afval wordt in de tussentijd op het terrein opgeslagen in depots van 500 m2, op een minimale afstand van 20 meter van de erfgrens. Deze depots worden afgedekt met een folie, om deze vervolgens af te dekken met grond. Hierdoor vermindert het risico op brand en is er geen kans meer voor geurontwikkeling bij warm weer. Tevens worden er tijdelijke bluswatervoorzieningen aangebracht.

Deze herinrichting zal in de eerste week van augustus starten en de week daarna zijn afgerond. Op de werkzaamheden zal door de Provincie Limburg toezicht worden gehouden.