Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dat heet ook wel een volmacht. Iemand machtigen kan via uw stempas of schriftelijk.

Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen kan op twee manieren:

 • U machtigt iemand via uw stempas (onderhandse volmacht). Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u.
 • U machtigt iemand schriftelijk. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u te stemmen.

Voorwaarden

Voor een volmacht voor de verkiezingen geldt dat de gemachtigde:

 • voor maximaal twee personen per volmacht mag stemmen;
 • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem;
 • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien;
 • zich bij het stemmen moet identificeren.

Aanpak

Iemand machtigen via uw stempas

Zo machtigt u iemand via uw stempas (onderhandse volmacht):

 • Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen.
 • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas.
 • Zet uw handtekening.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten. De gemachtigde is degene die namens u gaat stemmen.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal vijf jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag de kopie ook via een smartphone of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.
 • De gemachtigde neemt uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om te stemmen.

Iemand schriftelijk machtigen

Schriftelijk een volmacht afgeven is niet meer mogelijk. Uw aanvraag kon uiterlijk tot 11 maart 2022,17.00 uur worden ingediend.