Zitting hoofdstembureau / centraal stembureau op 21 maart 2022

Op maandag 21 maart 2022 vindt om 10.00 uur een openbare zitting van het hoofdstembureau plaats tot vaststelling van de uitkomst van de stemming van de gemeenteraadsverkiezingen, direct gevolgd door een openbare zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

De openbare zitting is hier online te volgen

Tijdens de zitting kan een bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken moet u zich uiterlijk 21 maart 2022, voor 08.00 uur, aanmelden, graag met vermelding van uw naam en telefoonnummer, via verkiezingen@brunssum.nl. U ontvangt dan een e-mail met vermelding van op welke wijze u uw bezwaar kenbaar kunt maken.

Bovengenoemde zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Lindeplein 1, te Brunssum.

Direct na de zittingen wordt het van de desbetreffende zitting opgemaakte proces-verbaal en overige stukken voor een ieder ter inzage gelegd. Voorts kan via onze website www.brunssum.nl/verkiezingen hiervan kennis worden genomen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Bureau Verkiezingen (045-5278689), Lindeplein 1, te Brunssum.