Ondertekenen ondersteuningsverklaringen kan vanaf 3 januari

Vanaf maandag 3 januari 2022 kunnen ondersteuningsverklaringen worden ondertekend bij de gemeente Brunssum. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing van de gemeenteraad (op 16 maart 2022) moeten ondersteuningsverklaringen inleveren als ze 

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing 
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Wie?

Iedereen die in Nederland als kiezer is geregistreerd kan een ondersteuningsverklaring afleggen. 

Ook iemand die op een lijst als kandidaat staat, mag een ondersteuningsverklaring tekenen. 

Let op: het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. 

Hoe?

Om een ondersteuningsverklaring te tekenen, moet u zich melden op het gemeentehuis. Neem het volgende mee:

  • een ondersteuningsverklaring (model H4) van de betreffende politieke partij;
  • een eigen geldig legitimatiebewijs.

U meldt zich bij de afdeling Publieksdiensten van de gemeente. In het bijzijn van een ambtenaar ondertekent u het ondersteuningsformulier. De ambtenaar controleert vervolgens of u kiesgerechtigde bent in de gemeente. Daarna wordt uw handtekening gecontroleerd aan de hand van uw legitimatiebewijs.

Er zijn geen kosten verbonden aan het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring.

Wanneer?

U kunt vanaf maandag 3 januari terecht in het gemeentehuis van Brunssum om een ondersteuningsverklaring te tekenen.

Het gemeentehuis is gelegen aan het Lindeplein 1, te Brunssum. De afdeling Publieksdiensten is geopend maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur, en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring kan tot en met maandag 31 januari 2022.