Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar.

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan vanaf maandag 4 januari tot op 1 februari 2021.

Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing van de Tweede Kamer moeten ondersteuningsverklaringen (model H 4) inleveren als ze:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing 
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding) 

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Iedereen die in Nederland als kiezer is geregistreerd kan een ondersteuningsverklaring afleggen. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen zo'n verklaring tekenen.

Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen.

Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. 

Procedure

De procedure in Brunssum is als volgt:

  • U maakt een afspraak bij de afdeling Publieksdiensten in het gemeentehuis van Brunssum. U kunt hiervoor bellen met ons KCC, telnr. 045-5278555.
  • U dient het formulier van de betreffende partij (model H4) en uw legitimatie mee te nemen.
  • In het bijzijn van de betreffende ambtenaar dient u het formulier te ondertekenen. De ambtenaar zal controleren of u kiesgerechtigden bent in onze gemeente en uw handtekening controleren aan de hand van uw legitimatiebewijs. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring.