Nieuwsberichten

Een overzicht van nieuwsberichten door de gemeente Brunssum.

 • Controle hondenbelasting

  30 januari 2019

  Vanaf 4 februari 2019 vindt een controle op de hondenbelasting plaats in Brunssum. Deze huis-aan-huiscontrole gebeurt door controleurs van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

 • 35 duizend euro voor Os Hoes

  29 januari 2019

  Het Oranje Fonds doneert 35 duizend euro aan het Brunssumse project Os Hoes.

 • Impuls voor Oostflank Brunssum

  29 januari 2019

  Er is een ‘casco gebiedsvisie’ ontwikkeld voor de zogeheten Oostflank van Brunssum om grootschalige economische ontwikkeling mogelijk te maken.

 • Gemeente neemt Romboutsgebouw over

  28 januari 2019

  De gemeente Brunssum is met de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) overeengekomen om het schoolgebouw, waarin het Romboutscollege is gehuisvest, over te nemen.

 • De politie komt naar je toe!

  15 januari 2019

  De politie komt naar je toe. Op zaterdag 19 januari 2019 staat de politie op het Lindeplein in Brunssum met het Mobile Media Lab. Hier krijg je van alles te horen over alcohol en uitgaan: NIX18. Je ouders zijn ook van harte welkom.

 • 100 jaar oud Raadhuis

  20 december 2018

  Het oud Raadhuis bestaat in 2019 een eeuw! Vanwege die 100e verjaardag is er in het gemeentehuis een kleine tijdelijke tentoonstelling ingericht.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Brunssum

  19 december 2018

  De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Brunssum vindt plaats op donderdag 3 januari 2019.

 • Aanvulgrond aansluiting A76 op Buitenring veilig

  18 december 2018

  In het kwart klaverblad van de aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg (N300) op de A76 in Brunssum wordt momenteel grond aangevuld.

 • Ozb in Brunssum

  11 december 2018

  In de media zijn berichten verschenen over een stijging van de ozb in Brunssum met ruim 20 procent. In werkelijkheid is er sprake van een veel lagere stijging van de woonlasten.

 • Proefboring eerste stap richting aardgasvrij wonen

  26 november 2018

  Mijnwater B.V. wil op korte termijn twee proefboringen doen in Brunssum in het kader van de aanleg van een circulair energienetwerk.

 • Winnaars Sport- en Vrijwilligersprijzen Brunssum

  26 november 2018

  Tijdens een feestelijk Brunssum Gala in de Brikke Oave zijn op vrijdagavond 23 november 2018 de winnaars bekendgemaakt van de Sport- en Vrijwilligersprijzen van het jaar 2018.

 • Voorkom inbraak tijdens de donkere dagen

  De dagen worden snel korter. In deze donkere dagen voor Kerst slaan inbrekers graag hun slag. Wees daarom extra alert als u thuis weggaat.

 • Vliegenoverlast

  08 november 2018

  Eind juni sprak een afvaardiging van bewoners met het bedrijf van TpD Recycling BV, politieke vertegenwoordigers, ambtenaren en wnd burgemeester Gerd Leers over maatregelen die de vliegenoverlast in de directe omgeving konden beperken. Op donderdag 8 november ontvingen bewoners een brief over wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen nog worden gezet om herhaling te voorkomen.

 • Gemeente en ondernemers investeren samen in een groenere Oostflank

  29 oktober 2018

  Op zaterdag 27 oktober 2018 opende het Brunssumse bedrijf Blomix een nieuwe bedrijfshal. De opening is voorbeeld van een aanpak waarbij gemeente Brunssum en ondernemers samen optrekken in het versterken van de economische, landschappelijke en ecologische waarden van de Oostflank.

 • Brunssum biedt laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening

  11 oktober 2018

  De schuldhulpverlening in Brunssum is goed toegankelijk voor inwoners die deze vorm van hulp zoeken.

 • Brunssum kiest voor sociaal beleid in financieel onzekere tijden

  04 oktober 2018

  De begroting van de gemeente Brunssum is op de langere termijn (2021) sluitend. In de komende twee jaar laat de begroting echter tekorten zien. Deze zijn het gevolg van ontwikkelingen waarop de gemeente geen of weinig invloed heeft. De gemeente Brunssum voert daarom in de komende jaren een behoedzaam financieel beleid waarbij verantwoord geïnvesteerd wordt in een sociaal beleid, gebaseerd op het uitgangspunt “de burger centraal”.

 • Rijksbijdrage voor aardgasvrij Brunssum-Noord

  28 september 2018

  Het stadsdeel Brunssum-Noord is geselecteerd door het ministerie van BZK als “Proeftuin Aardgasvrije wijk”. Brunssum is daarmee één van de circa twintig gemeenten die van het Rijk een financiële uitkering krijgen om te leren hoe een bestaande wijk succesvol van het aardgasnetwerk gehaald kan worden samen met bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere bedrijven.

 • Innovatieve aanpak helpt 50 mensen aan een baan

  13 september 2018

  In de afgelopen 2 jaar hebben 50 mensen in Brunssum een baan gevonden dankzij innovatieve, onorthodoxe marktoplossingen.

 • Aanvragen tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  29 augustus 2018

  Ook in 2018 kunnen inwoners die in de afgelopen 3 jaar hun eigen risico van de zorgverzekering opgebruikt hebben, een tegemoetkoming van € 150,- krijgen van de gemeente Brunssum voor de extra kosten die zij hebben.

 • Nieuwe ondergrondse restafvalcontainers

  26 juli 2018

  Vanwege de verandering van 2-wekelijkse inzameling van restafval naar 4-wekelijkse inzameling, hebben de gemeenten besloten om ondergrondse containers voor restafval bij te plaatsen.

 • Dementie? We zijn zelf het medicijn!

  13 augustus 2018

  In Brunssum loopt tot eind 2018 de campagne 'We zijn zelf het medicijn'. Boodschap van de campagne is: met een gezonde leefstijl kun je dementie soms voorkomen.

 • Zonnepanelen plaatsen? Misschien vergunning nodig!

  22 januari 2018

  Overal in Brunssum plaatsen inwoners zonnepanelen op hun woning. Meestal is daar géén vergunning voor nodig. Maar soms wel. Daarom is het advies: als u kiest voor zonnepanelen op uw woning of bedrijfsgebouw, neem vooraf altijd even contact met de gemeente op.

 • Altijd op de hoogte zijn?

  Wat is er deze week te doen in Brunssum? Wat is er te zien, te doen of goed om te weten?

 • Oudere nieuwsberichten

  Oudere nieuwsberichten kunt u vinden in het webarchief.