Nieuwsberichten

Een overzicht van nieuwsberichten door de gemeente Brunssum.

 • Controle hondenbelasting van start

  30 juni 2020

  Vanaf 1 juli 2020 gaan controleurs in Brunssum huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Deze 'controle hondenbelasting' gebeurt ieder jaar.

 • Nieuwe gemeentegids

  30 juni 2020

  De nieuwe gemeentegids van Brunssum is uit.

 • Zonnepanelenproject Parkstad: meedoen kan nog steeds, ook in Brunssum

  17 juni 2020

  Inwoners van Brunssum die hun huis willen verduurzamen met zonnepanelen, kunnen nog gebruik maken van het Zonnepanelenproject Parkstad.

 • Extra hulp voor kinderen die opgroeien in armoede

  16 juni 2020

  Alle kinderen doen mee. Ook kinderen die opgroeien in gezinnen met een krappe beurs. Speciaal voor die kinderen heeft de gemeente Brunssum extraatjes. Zodat ze bijvoorbeeld lid kunnen worden van de scouting. Of kunnen sporten. Of naar de speeltuin kunnen. Of mee kunnen doen met kindervakantiewerk. Of met de fiets naar school kunnen.

 • Videoboodschap burgemeester Wilma van der Rijt

  15 juni 2020

  We gaan nu een nieuwe fase in van de coronamaatregelen, waarin we voorzichtig weer terugkeren naar een normaal leven. Burgemeester Wilma van der Rijt bedankt alle Brunssumers die deze versoepeling mogelijk hebben gemaakt, maar roept tegelijkertijd op om alert te blijven en 1,5 meter afstand te houden.

 • Ir. Op den Kampstraat wordt blauwe zone

  10 juni 2020

  De gemeente Brunssum wil de Ir. Op den Kampstraat aanwijzen als 'blauwe zone'. Hier gaat straks een maximale parkeerduur van 1,5 uur gelden.

 • Knijpstokken voor wijkteams

  09 juni 2020

  De voorzitters van de Brunssumse wijkteams ontvingen onlangs knijpstokken uit handen van de Brunssumse wethouders.

 • Week van de Jonge Mantelzorger

  03 juni 2020

  Deze week (1-7 juni) is de Week van de Jonge Mantelzorger. Tijdens de landelijke campagne 'Deel je Zorg' worden jonge mantelzorgers aangemoedigd om te praten over de zorg die ze verlenen aan naasten.

 • 432 Zonnepanelen op sporthal Rumpen

  02 juni 2020

  In het kader van de energietransitie wil de gemeente Brunssum in de komende jaren zelf voldoende energie kunnen opwekken om in de energiebehoefte van haar eigen gebouwen te voorzien. De eerste stap daartoe is nu gezet bij de Sporthal Rumpen.

 • Gemeente met Pinksteren gesloten

  02 juni 2020

  Op Pinkstermaandag, maandag 1 juni, is de gemeente gesloten. De sociale dienst ISD BOL is eveneens gesloten.

 • Sportvereniging opnieuw opstarten? Dan eerst een protocol!

  26 mei 2020

  Sportverenigingen die na de corona-lockdown hun bedrijvigheid weer mogen opstarten, moeten eerst een protocol bij de gemeente indienen. In dit protocol is vastgelegd hoe de veiligheid van sporters, leden en bezoekers beschermd gaat worden.

 • Een 9 voor financiële gezondheid Brunssum

  20 mei 2020

  De gemeente Brunssum krijgt het rapportcijfer 9 voor de financiële positie. Dat staat in het rapport Benchmark Nederlandse Gemeenten 2020 van BDO.

 • Help mee om Brunssum schoon te houden

  19 mei 2020

  Help mee om Brunssum schoon te houden! Dat doet u door afval mee te nemen als afvalbakken of containers vol zijn. Of door mee te helpen ons zwerfvuil op te ruimen.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  18 mei 2020

  Kent u iemand die een lintje verdient? En wilt u dat die iemand dit lintje krijgt voor Koningsdag 2021? Doe dan de aanvraag vóór 10 juni 2020.

 • Gemeente gesloten op Hemelvaartsdag

  16 mei 2020

  Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, en vrijdag 22 mei is de gemeente gesloten. De sociale dienst ISD BOL is eveneens beide dagen gesloten.

 • Zwembad de Bronspot beperkt geopend

  15 mei 2020

  Vanaf maandag 25 mei opent Zwembad de Bronspot voor baantjes zwemmen, dit gebeurt onder strikte voorwaarden. Later hoopt het zwembad weer te openen voor andere doelgroepen.

 • Voetbaltrainingen jonge leden vanaf 11 mei

  30 april 2020

  De Gemeente Brunssum heeft overleg gehad met de vier voetbalverenigingen die Brunssum rijk is, namelijk: B.S.V. Limburgia, R.K.V.V. De Leeuw, S.V. Langeberg én S.V. Brunssum om te bekijken hoe zij de trainingen voor jonge leden kunnen hervatten.

 • Dodenherdenking in Brunssum

  29 april 2020

  De Dodenherdenking in Brunssum vindt dit jaar plaats in aangepaste vorm.

 • Gewijzigde dienstverleningstijden

  09 juni 2020

  Vanaf vrijdag 1 mei veranderen de tijden waarop we u van dienst kunnen zijn. Die tijden worden weer iets verruimd en de dienstverlening wordt anders georganiseerd, zodat het makkelijker wordt om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven.

 • Bevoorradingstijden terug naar normaal

  28 april 2020

  De gemeente Brunssum heeft in het begin van de coronacrisis besloten om tijdelijk de tijden te verruimen waarop supermarkten bevoorraad mochten worden. Deze maatregel wordt nu opgeheven.

 • Meer ruimte voor kinderen

  28 april 2020

  Onder strikte voorwaarden gaan Klimpark het Plateau, het BloteVoetenPark en de kinderboerderij in het Schutterspark vanaf woensdag 29 april weer open. Het is voor gezinnen en huishoudens mogelijk om een bezoek te brengen. Zo ontstaat er meer ruimte voor de jonge kinderen om te bewegen in de buitenlucht.

 • Koninklijke onderscheidingen in Brunssum

  24 april 2020

  Op vrijdag 24 april 2020 zijn zeven inwoners van Brunssum benoemd in een ridderorde. Dit gebeurde bij gelegenheid van Koningsdag 2020.

 • Koningsdag en Bevrijdingsdag gesloten

  22 april 2020

  De gemeente Brunssum is op Koningsdag (maandag 27 april) en Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) gesloten.

 • Rijbewijzen langer geldig

  22 april 2020

  Alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart blijven geldig tot 1 juni 2020.

 • Bewaar uw herinneringen aan deze coronatijd

  16 april 2020

  We leven in bijzondere tijden. Belangrijk is daarom dat herinneringen aan deze tijd voor latere generaties goed bewaard blijven. De gemeente Brunssum roept inwoners op om materiaal in te sturen dat een goed beeld geeft van het dagelijkse leven in Brunssum tijdens de coronacrisis.

 • Brunssum start pilot wijkbedrijf

  14 april 2020

  De gemeente Brunssum start met een wijkbedrijf. Vanuit dit wijkbedrijf levert de gemeente straks aan wijkbewoners ondersteuning en hulp van uiteenlopende aard: het beheer van de openbare ruimte, maar ook diensten op het gebied van zorg, veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen.

 • Videoboodschap gemeenteraad van Brunssum

  09 april 2020

  In een videoboodschap spreken raadsleden hun waardering uit voor de veerkracht en saamhorigheid die Brunssum toont tijdens de coronacrisis.

 • Videoboodschap burgemeester Wilma van der Rijt

  09 april 2020

  In haar tweede videoboodschap spreekt burgemeester Wilma van der Rijt haar medeleven uit met de mensen die persoonlijk getroffen zijn door de coronacrisis.

 • Brunssum reserveert 1 miljoen voor gevolgen coronacrisis

  08 april 2020

  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum is voornemens om de gemeenteraad voor te stellen om 1 miljoen euro te reserveren om de gevolgen van de coronacrisis voor de Brunssumse gemeenschap op te vangen.

 • Uitstel van betalingen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen

  08 april 2020

  De gemeente Brunssum biedt ondernemers, verenigingen en stichtingen uitstel van betaling aan. Het betreft de opschorting van betalingen zoals huur, legeskosten, heffingen en andere gemeentelijke facturen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en loopt tot en met 30 juni 2020.

 • NOW-regeling voor ondernemers

  06 april 2020

  Werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met omzetverlies kunnen compensatie aanvragen voor loonkosten via de nieuwe NOW-regeling. Dat kan vanaf maandag 6 april 2020 bij het UWV.

 • Goede Vrijdag en Paasmaandag gesloten

  06 april 2020

  Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april (Paasmaandag) is de gemeente gesloten.

 • Speeltuinen blijven voorlopig dicht

  06 april 2020

  Alle speeltuinen in Brunssum blijven voorlopig dicht.

 • Bewegen helpt inwoners Brunssum-Noord door coronacrisis heen

  31 maart 2020

  Het CMWW organiseert op donderdag 2 april een beweegprogramma voor de bewoners van Distelenveld, een hoogbouwflat in Brunssum-Noord. Door dit initiatief krijgen de bewoners beweging terwijl ze hun flat niet hoeven te verlaten.

 • Tegemoetkoming schade voor ondernemers

  31 maart 2020

  Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen tegen het coronavirus.

 • Ontmoetingsplek voor ondernemers

  30 maart 2020

  Het MKB-Limburg Ondernemersplatform is live. Het is dé ontmoetingsplek voor ondernemers in Limburg tijdens de coronacrisis.

 • 24/7 noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

  27 maart 2020

  Vanaf woensdag 25 maart kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen ook ’s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde opgevangen worden.

 • Worldfestival Parade Brunssum 2020 gaat dit jaar niet door

  27 maart 2020

  Worldfestival Parade Brunssum 2020 zal niet dit jaar plaatsvinden. Het festival schuift door, waarschijnlijk naar 2021.

 • Onderhoud groen SV Brunssum

  26 maart 2020

  Vanaf donderdag 26 maart vindt onderhoud plaats aan de groensingels rondom het sportcomplex van voetbalvereniging SV Brunssum aan de Peerdendries.

 • Brunssum versterkt toezicht op naleving coronamaatregelen

  25 maart 2020

  De gemeente Brunssum is vanaf donderdag 26 maart zichtbaarder aanwezig in de straten van Brunssum. Vijf teams van steeds twee medewerkers gaan kijken of de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus goed worden nageleefd.

 • Regeling Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen verlengd

  04 juni 2020

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

 • Integraal Kind Centrum in Brunssum

  04 juni 2020

  Brunssum gaat een Integraal Kind Centrum ontwikkelen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. In een dergelijk kindcentrum komen onder één dak onderwijs, opvang, zorg, cultuur, sport en taalscholing samen.

 • Noodopvang voor kinderen

  23 maart 2020

  Sinds maandag 16 maart 2020 zijn scholen en kinderopvang dicht, als maatregel tegen het coronavirus. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen terecht in een Noodopvang voor kinderen.

 • Videoboodschap van burgemeester Wilma van der Rijt

  18 maart 2020

  Burgemeester Wilma van der Rijt spreekt de inwoners en ondernemers van Brunssum toe, naar aanleiding van de maatregelen die zijn afgekondigd tegen het coronavirus.

 • Otto Eussen nieuwe gemeentesecretaris in Brunssum

  17 maart 2020

  Otto Eussen wordt per 1 mei 2020 de nieuwe gemeentesecretaris (algemeen directeur) van de gemeente Brunssum.

 • Fijn als u géén hand geeft

  12 maart 2020

  Tijdens de receptie voor de nieuwe burgemeester van Brunssum adviseert de gemeente om géén handen te schudden.

 • Installatie burgemeester Wilma van der Rijt op 11 maart

  12 maart 2020

  Op woensdag 11 maart 2020 vindt de installatie plaats van Wilma van der Rijt als nieuwe burgemeester van Brunssum. U kunt de burgemeester komen feliciteren tijdens een receptie in de Brikke Oave, vanaf 19.30 uur.

 • Eerste geboortepakket uitgereikt

  16 maart 2020

  Fijn dat jij er bent! Als je in Brunssum geboren wordt, ben je meer dan welkom. Burgemeester Leers reikte het eerste babyrompertje uit aan kleine Ayana Heederik.

 • Eerste nieuwe welkomstpakket uitgereikt

  10 maart 2020

  Welkom in Brunssum! Nieuwe Brunssumers ontvangen vanaf nu een welkomstpakket als ze een nieuw thuis vinden in Brunssum.

 • Information about the corona virus

  26 maart 2020

  Since the corona virus (Covid-19) outbreak in China in December 2019 there have been daily developments concerning the virus and what this means for you as a citizen of the Netherlands. We would like to inform you about the current situation.

 • Informatie over het coronavirus

  01 juli 2020

  Sinds december is er in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19), sindsdien wordt er dagelijks gesproken over de ontwikkelingen, in de media maar wellicht ook in uw eigen omgeving. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag geïnformeerd blijft over de laatste stand van zaken.

 • Stichting Leergeld organiseert spreekuur

  16 maart 2020

  Stichting Leergeld zet zich in voor het recht van kinderen om deel te nemen aan activiteiten met leeftijdsgenoten. Ouders en verzorgers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Leergeld.

 • Gemeente zendt carnavalsoptocht uit

  20 februari 2020

  Foto's Brunssum gaat in opdracht van de gemeente Brunssum de Grote Optocht rechtstreeks uitzenden.

 • Gemeentewapen siert gevel gemeentehuis

  19 februari 2020

  Op dinsdagavond 18 februari werd de vernieuwde gevel van het gemeentehuis onthuld. Daar is nu het gemeentewapen te zien.

 • Statushouders bieden lunch aan als dank voor succesvol project

  18 februari 2020

  Onlangs werd het Brunssumse project 'Werken & Woordjes' afgesloten. In dit project gingen statushouders in de afgelopen maanden aan de slag om de Nederlandse taal te leren in een echte werkomgeving.

 • Sleuteloverdracht te zien vanaf Lindeplein

  13 februari 2020

  De Sleuteloverdracht in de gemeente Brunssum vindt plaats op carnavalsvrijdag 21 februari, vanaf 19 uur.

 • 60+? Kom mee voetballen!

  12 februari 2020

  De gemeente Brunssum organiseert dit voorjaar een training voor mensen van 60 jaar en ouder die (weer) in teamverband willen voetballen.

 • Gemeente en ISD BOL tijdens Carnaval gesloten

  06 februari 2020

  Op maandag 24 en dinsdag 25 februari zijn de gemeente Brunssum en ISD BOL vanwege Carnaval gesloten. Met uitzondering van aangifte voor geboorte of overlijden, hiervoor kunt u op maandag 24 februari van 10.00 – 12.00 uur terecht op het gemeentehuis.

 • Afscheid burgemeester Gerd Leers op 4 maart

  29 januari 2020

  Op woensdag 4 maart 2020 neemt wnd. burgemeester Gerd Leers afscheid.

 • Parkstad gemeenten investeren in samenwerking

  27 januari 2020

  Zes gemeenten binnen Parkstad Limburg - Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal- gaan hun samenwerking op een aantal terreinen versterken.

 • NL Doet op 13 en 14 maart 2020

  23 januari 2020

  Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2020 kunnen vrijwilligers in Brunssum volop aan de slag. Tijdens ‘NL Doet’ steken mensen de handen uit de mouwen om gedurende een dag(deel) vrijwilligerswerk te verrichten.

 • Te koop: DVD Brunssum War Cemetery

  23 januari 2020

  Onlangs is een DVD uitgekomen over het Brunssum War Cemetery. De DVD, een uitgave van de gemeente Brunssum, is te koop voor 5 euro.

 • Wmo Informatiedag op 30 januari

  22 januari 2020

  De gemeente Brunssum organiseert op donderdag 30 januari 2020 een speciale informatiedag over de Wmo.

 • Gemeentepagina verhuist naar Hallo Brunssum

  08 januari 2020

  De gemeentepagina is voortaan te vinden in de Hallo Brunssum. De eerste Hallo Brunssum van dit jaar komt uit in de laatste week van januari.

 • Afscheidsreceptie Jo Palmen op 17 januari 2020

  08 januari 2020

  Op vrijdag 17 januari 2020 vindt de afscheidsreceptie plaats van voormalig wethouder en raadslid van Brunssum, Jo Palmen. De receptie vindt plaats in het Schuttershüske in Brunssum, van 16 tot 19 uur. Alle inwoners van Brunssum zijn hiervoor uitgenodigd.

 • Houten fietsbrug over N276 gesloten

  06 december 2019

  Vanaf vandaag is de houten fietsbrug over de N276 gesloten voor fietsers en voetgangers. Uit onderzoek is gebleven dat de stroefheid van het brugdek niet meer voldoet aan de minimale veiligheidseisen.

 • Een fruitboom voor een groene toekomst

  05 december 2019

  Op donderdag 28 november 2019 werd een fruitboom geplant bij de Brede School in Treebeek/Brunssum. Deze 'groene' actie markeerde op symbolische wijze de start van de Lokaal Educatieve Agenda Brunssum.

 • Breng een stem uit op de Ticker Tape!

  04 december 2019

  Wil je meebepalen wat L1 op maandag 23 en dinsdag 24 december gaat uitzenden? Stem dan op je favoriete uitzending van het jaar. Een van de programma's waarop je kunt stemmen, is de Brunssumse Ticker Tape Parade, die op zondag 22 september werd uitgezonden.

 • Openingstijden tijdens feestdagen

  06 december 2019

  Rondom de feestdagen gelden bij gemeente Brunssum en ISD BOL aangepaste openingstijden. U kunt dan niet in de Gemeentewinkel terecht voor het aanvragen of afhalen van documenten of aangifte van geboorte of overlijden.

 • Brunssum draagt Wilma van der Rijt voor als burgemeester

  03 december 2019

  De gemeenteraad van Brunssum draagt mevrouw W.J.F. (Wilma) van der Rijt-van der Kruis (59) voor als kandidaat om burgemeester te worden van Brunssum. Zij is momenteel wethouder in de gemeente Best. Ze is sinds 1999 actief voor het CDA in de lokale politiek.

 • WhatsApp gemeente Brunssum uit de lucht vanaf 7 december.

  02 december 2019

  Sinds 2018 is gemeente Brunssum ook bereikbaar via WhatsApp. Wij maken hiervoor gebruik van een externe leverancier.

 • Afvalkalender RD4 alleen nog digitaal

  28 november 2019

  Vanaf 2020 maakt RD4 geen gebruik meer van papieren afvalkalenders. De nieuwe inzameldagen zijn dan terug te vinden op www.rd4.nl/afvalkalender en in de Milieu App.

 • Sinterklaasintocht Brunssum op 16 november

  08 november 2019

  Op zaterdag 16 november bezoekt Sinterklaas het centrum van Brunssum. Na de landelijke Intocht vertrekt de Goedheiligman richting Brunssum en zal daar te paard arriveren.

 • Kinderen brengen burgemeester Leers ontbijtje

  08 november 2019

  Op donderdag 7 november brachten kinderen van Basisschool De Langeberg een ontbijtje bij burgemeester Leers in het gemeentehuis. In de Raadzaal gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt.

 • Dag van de Mantelzorg 2019

  08 november 2019

  Zondag 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Brunssumse mantelzorgers werden afgelopen donderdag al in het zonnetje gezet samen met andere mantelzorgers uit Parkstad.

 • Proef PMD zakken aan lantaarnpalen.

  20 november 2019

  Vanaf 13 november starten we in een aantal Brunssumse wijken met een proef voor het bevestigen van PMD zakken aan lantaarnpalen door middel van KlikM.

 • Balies van Burgerzaken gesloten op 13 november

  31 oktober 2019

  Op woensdag 13 november zijn de balies van Burgerzaken de hele dag gesloten. Dit komt door het vervangen van onze apparatuur door het ministerie.

 • Overkapping voor Openluchttheater Brunssum

  18 oktober 2019

  Om de programmering van het prachtige Openluchttheater Brunssum (OLT) volledig tot haar recht te laten komen en minder afhankelijk te zijn van de weergoden heeft de gemeenteraad van Brunssum besloten het OLT te overkappen, zodat publiek en performers droog blijven. Op woensdag 30 oktober wordt het ontwerp om 19.00 uur gepresenteerd in de Brikke Oave.

 • Brunssum gaat eigenaren beeldbepalende bomen helpen

  31 oktober 2019

  De gemeente Brunssum gaat particuliere woningeigenaren in oude mijnwerkerswijken helpen bij de aanpak van hun bomen. Niet alleen de woningen in deze bijzondere wijken met de status beschermd stads- en dorpsgezicht, zijn karakteristiek. Ook de bomen die hier zo’n 100 jaar geleden geplant zijn, zijn beeldbepalend en kennen dus een beschermde status.

 • Vergunning zonnepanelen Beschermd Stads- en Dorpsgezicht Mijnkoloniën

  31 oktober 2019

  Woon je in het Beschermd Stads- en Dorpsgezicht Mijnkoloniën en heb je zonnepanelen geplaatst?

 • Tegemoetkoming voor Brunssumers met langdurig hoge ziektekosten

  15 oktober 2019

  Ook dit jaar is er een regeling voor mensen die langdurig hoge zorgkosten hebben. Wie al drie jaar achter elkaar het volledige bedrag voor de eigen zorgverzekeringsbijdrage heeft moeten betalen krijgen mogelijk een tegemoetkoming van € 150,-. van de gemeente Brunssum voor de extra kosten die zij hebben.

 • Brunssum blijft komende jaren financieel gezond

  10 oktober 2019

  De gemeente Brunssum slaagt erin om ook de komende jaren financieel gezond te blijven.

 • Zonnepanelen in de beschermde mijnwijken

  10 oktober 2019

  De gemeente Brunssum heeft onlangs beleid vastgesteld om het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen binnen de beschermde mijnwijken mogelijk te maken.

 • Stille tocht voor Fthawit

  08 oktober 2019

  Op zaterdag 28 september raakte het vijf-jarige meisje Fthawit zwaar gewond bij een brand in de Prinses Margrietstraat in Brunssum. Buurtbewoners schoten direct haar moeder te hulp, maar desondanks overleed het kind enkele dagen later. Om uitdrukking te kunnen geven aan hun verdriet en hun medeleven voor haar moeder en haar familie, organiseren buurtbewoners op woensdag 9 oktober om 19.00 uur een stille tocht voor haar.

 • Wnd. burgemeester Leers verzorgt Gerarduslezing 2019

  03 oktober 2019

  Zondag 13 oktober a.s. verzorgt Gerd Leers, wnd burgemeester van Brunssum, oud-burgemeester van Maastricht en oud-minister van immigratie, integratie en asiel, de 2e Gerarduslezing. Deze lezing is de start van de Gerardusweek in Klooster Wittem.

 • 70 euro waardering voor mantelzorgers

  Bent u mantelzorger? Vraag dan de mantelzorgwaardering aan. Het gaat om een bedrag van 70 euro. Aanvragen kan tot en met 1 januari 2020.

 • De Stanley Parable: gratis voorstelling voor inwoners Brunssum

  02 oktober 2019

  Theatergroep Xtravagant biedt inwoners van Brunssum een gratis theatervoorstelling aan: de Stanley Parable. Het is een cadeau vanwege het 5-jarig bestaan van Xtravagant. De voorstelling vindt plaats op zaterdag 26 oktober 2019, in de Brikke Oave.

 • Informatiebijeenkomst Brunssum zonnepanelenproject Parkstad

  27 september 2019

  Op zaterdag 12 oktober –tijdens de Week van de Duurzaamheid- is er om 14.00 uur een informatiebijeenkomst voor bewoners van Brunssum over het Zonnepanelenproject Parkstad in de Brikke Oave.

 • Convenant tussen Parkstad-gemeenten en bewindvoerders

  27 september 2019

  Op donderdag 26 september tekenden de wethouders van Parkstad met armoedebeleid in hun portefeuille een convenant met 37 bewindvoerders (uit Parkstad). De betrokken partijen maken zich sterk om de dienstverlening aan burgers, die met schulden te maken krijgen, te verbeteren.

 • Integrale controle Eindstraat afgerond

  25 september 2019

  Op dinsdag 24 september heeft aan de Eindstraat in Brunssum een integrale controle plaatsgevonden. Aanleiding voor deze controle waren onduidelijkheden over bewoning, bebouwing, bedrijvigheid en brandveiligheid.

 • NAVO hoofdkwartier en Gemeente Brunssum versterken banden

  25 september 2019

  Op vrijdag 20 september ondertekenden wnd burgemeester Gerd Leers en General Erhard Bühler, Commandant van het NAVO hoofdkwartier in Brunssum (JFC), een Joint Declaration of Cooperation. Hiermee krijgt de synergie tussen JFC en Brunssum een nieuwe impuls.

 • Vrijheidsconcert op het carillon op het gemeentehuis

  22 september 2019

  Op zondag 22 september zal Frank Steijns live een bevrijdingsconcert spelen op het carillon op het gemeentehuis. Het concert begint om 18 uur.

 • Herdenkingsbijeenkomst voor Brunssumse slachtoffers Tweede Wereldoorlog

  11 september 2019

  Brunssum staat in het bevrijdingsweekend (19-22 september) stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt tijdens een speciale herdenkingsbijeenkomst in de Gregoriuskerk op zaterdag 21 september.

 • Opening Bevrijdingsfeesten met de Petticoats!

  10 september 2019

  Op donderdag 19 september treden de Petticoats op in Brunssum.

 • Speciale herdenkingsmunt te koop

  04 september 2019

  De gemeente Brunssum brengt bij gelegenheid van de viering van '75 jaar vrijheid' een speciale herdenkingsmunt uit. De munt is los verkrijgbaar, of verpakt in een geschenkdoosje. De munt is te koop vanaf zaterdag 7 september 2019.

 • Nieuwe kaart van Parkstad inclusief de Buitenring

  12 september 2019

  In een tijd van digitalisering en routeplanners blijkt er nog steeds behoefte te zijn aan een papieren kaart van Parkstad Limburg. De vorige dateert alweer uit 2005. Op die kaart staat de Binnenring nog als een stippellijn en ontbreekt de Buitenring. Tijd dus voor een nieuwe kaart!

 • Wethouder Jo Palmen legt tijdelijk functie neer

  30 augustus 2019

  Wethouder Jo Palmen van de gemeente Brunssum legt tijdelijk zijn functie neer.

 • '75 jaar bevrijding' speldjes te koop

  28 augustus 2019

  Speciaal voor de Bevrijdingsfeesten van Brunssum zijn herdenkingsspeldjes gemaakt. Deze zijn vanaf 31 augustus te koop.

 • Speciale bevrijdingskrant

  27 augustus 2019

  Deze week wordt in heel Brunssum een speciale Bevrijdingskrant huis-aan-huis verspreid.

 • Brunssum zoekt een nieuwe burgemeester

  27 augustus 2019

  Brunssum is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Benieuwd wat Brunssumers verwachten van hun burgervader? Dat vertellen ze je graag.

 • Heeft u een laag inkomen?

  27 augustus 2019

  Heeft u een laag inkomen? Worstelt u met schulden? Zoekt u hulp en ondersteuning? Op zaterdag 31 augustus kunt u hierover in gesprek met wethouder Servie L'Espoir.

 • Cheque voor Brunssumse bevrijder

  15 augustus 2019

  500 euro voor een bevrijder van Brunssum. Dat bedrag ontving wnd. burgemeester Gerd Leers van Brunssum uit handen van voorzitter Marjo Thijssen-Nas van het Nederland Amerika Instituut Limburg (NAIL).

 • Vanaf 1 augustus: gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  08 augustus 2019

  Vanaf 1 augustus 2019 geldt in een gebouw van de overheid een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

 • Dochter Vera Lynn bij uitreiking Ereburgerschap

  01 augustus 2019

  De dochter van Vera Lynn, Virginia Lewis-Jones, komt naar Brunssum. Op 19 september 2019 is zij aanwezig tijdens de uitreiking van het Ereburgerschap aan de 328 Britse soldaten die rusten op het Brunssums ereveld.

 • Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg sluiten deal van €80 miljoen met Rijksoverheid

  23 juli 2019

  Parkstad Limburg is de enige regio in Nederland, aan wie door het Rijk het maximaal beschikbare bedrag van €40 miljoen is toegekend voor een Regio Deal. In de deal zorgen de Provincie Limburg en de regiogemeenten voor de andere €40 miljoen.

 • Internationale belangstelling voor Ereburgerschap Brits ereveld

  23 juli 2019

  Bijna 100 nabestaanden van soldaten die begraven liggen op het Brunssums ereveld zijn gast van de gemeente Brunssum tijdens de Bevrijdingsfeesten in september 2019.

 • Subsidie voor Os Hoes, hulp voor 130 klanten

  15 juli 2019

  Het project ‘Mobility Mentoring’ heeft van de Provincie Limburg een subsidie van € 19.000,- gekregen waarmee minimaal 130 mensen met problematische schulden weer op weg geholpen kunnen worden met behulp van ‘Mobility Mentoring’.

 • Profielschets nieuwe burgemeester Brunssum vastgesteld

  16 juli 2019

  In een extra Raadsvergadering op woensdag 10 juli stelde de gemeenteraad van Brunssum –in aanwezigheid van gouverneur Theo Bovens- de zogenaamde ‘profielschets’ vast.

 • Onderzoek naar windenergie in Brunssum

  09 juli 2019

  Op dinsdag 2 juli 2019 heeft het Brunssumse college van Burgemeester en Wethouders besloten te onderzoeken of het realiseren van grootschalige windenergie in Brunssum tot de mogelijkheden behoort.

 • Theater met Roger Lataster en Ivo Rosbeek

  19 juni 2019

  Op zaterdag 21 september 2019 vindt in de Brikke Oave een eenmalige theater-voorstelling plaats, 'Vrijheid - en wat NU?'. De theatervoorstelling, gebracht door Roger Lataster en Ivo Rosbeek, is onderdeel van de Brunssumse Bevrijdingsfeesten. Kaartjes voor deze voorstelling zijn nu te koop!

 • Informatiebijeenkomst Brunssum Zonnepanelenproject Parkstad

  12 juni 2019

  De Gemeente Brunssum heeft besloten om opnieuw 3 miljoen euro vrij te maken voor het Zonnepanelenproject Parkstad. Op woensdag 26 juni is er om 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor bewoners in de Brikke Oave.

 • 75 jaar bevrijding: in discussie met Maarten van Rossem

  06 juni 2019

  Altijd al in discussie willen gaan met Maarten van Rossem? Dan is nu je kans!

 • Taptoe op zondag 22 september: koop nu uw kaartje!

  04 juni 2019

  Op zondag 22 september 2019 vindt op het Koutenveld een grootse Taptoe plaats, met 5 toporkesten uit Nederland en de regio.

 • Inspectie: Brunssumse jeugdhulp voorbeeld voor Nederland

  14 juni 2019

  De Brunssumse jeugdhulp krijgt de beoordeling 'goed' door het Toezicht Sociaal Domein.

 • Gezocht: Brunssumse verenigingen voor Ticker Tape

  29 mei 2019

  Brunssumse culturele verenigingen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Ticker Tape Parade op zondag 22 september 2019.

 • Campagne WATERKLAAR van start

  13 juni 2019

  De Parkstad-gemeenten, Waterschap Limburg en WML starten gezamenlijk de campagne WATERKLAAR om aandacht te vragen voor wateroverlast als gevolg van de klimaatsverandering. De campagne start met een aantrekkelijk aanbod voor burgers voor het afkoppelen van de regenpijp.

 • Let op voor misleidende telefoontjes

  23 mei 2019

  Bij de gemeente Brunssum komen signalen binnen van mensen die gebeld worden met het verzoek om over te stappen naar een andere energieleverancier.

 • Brunssumse jeugdhulp scoort goed bij klanten

  20 mei 2019

  Uit een tevredenheids¬onderzoek onder klanten van de Brunssumse jeugdhulp blijkt dat respondenten (zeer) tevreden zijn over de toegang tot de zorg, en tevreden over de kwaliteit van de zorgverlening en het resultaat van de jeugdhulp.

 • Brunssums cadeau voor jarige NAVO

  13 mei 2019

  Op woensdag 1 mei 2019 schonk wnd. burgemeester Gerd Leers, namens de Brunssumse gemeenschap, een reproductie van een historische muurschildering aan de commandant van het Brunssumse NAVO-hoofdkwartier, Generaal Riccardo Marchiò. De schenking was vanwege de 70e verjaardag van de NAVO in 2019.

 • Brunssumse première voor The Liberators

  02 mei 2019

  Op donderdag 19 september 2019 gaat in Brunssum de nieuwe mars van Jo Vliex in première. Het stuk, The Liberators, is een eerbetoon aan de Amerikanen die in 1944 Brunssum bevrijdden. Het stuk wordt 's avonds op het Lindeplein uitgevoerd door Harmonie De Bazuin.

 • Denkend aan vrijheid...twee lezingen over vrijheid

  28 mei 2019

  Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Brunssum werd bevrijd. Maar wat betekent dat, leven in vrijheid? Op woensdag 15 mei en woensdag 19 juni vinden twee gespreksavonden plaats in de bibliotheek van Brunssum, met als thema: Denkend aan vrijheid...

 • Koninklijke onderscheidingen gemeente Brunssum

  26 april 2019

  Op vrijdag 26 april 2019 ontvingen vijf inwoners van Brunssum een koninklijke onderscheiding, bij gelegenheid van Koningsdag 2019. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • 'Denkend aan vrijheid'... twee lezingen over de vrijheid

  23 april 2019

  Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Brunssum werd bevrijd. Maar wat betekent dat, leven in vrijheid? Op woensdag 15 mei en woensdag 19 juni vinden twee gespreksavonden plaats in de bibliotheek van Brunssum, met als thema: Denkend aan vrijheid...

 • Koningsdag in Brunssum

  18 april 2019

  Op zaterdag 27 april 2019 vinden er talloze festiviteiten plaats in Brunssum rondom de viering van Koningsdag.

 • Ereburgerschap voor soldaten Brunssums ereveld

  25 april 2019

  De 328 Britse soldaten die begraven liggen op het Brunssum War Cemetery ontvangen het Ereburgerschap van de gemeente Brunssum.

 • De speeltuinen gaan weer open!

  18 april 2019

  Tijdens het Paasweekend gaan de speeltuinen in Brunssum weer open!

 • Quick scan lokale democratie Brunssum

  02 april 2019

  De Gemeente Brunssum wil in gesprek met burgers over democratie in Brunssum. Wat vinden burgers van de manier waarop in de gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Hebben zij het gevoel dat ze voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

 • Eén loket voor zorg, jeugd en uitkering: loket Sociaal Centraal

  05 april 2019

  Vanaf maandag 8 april 2019 kunt u in de gemeente Brunssum terecht bij één loket voor zorg, jeugd en uitkering: het loket Sociaal Centraal. Het loket is van maandag t/m vrijdag geopend van 10 tot 12 uur.

 • Ontdek Brunssum!

  18 april 2019

  Brunssum heeft veel te bieden aan haar inwoners. Maar ook voor mensen van buiten de gemeentegrenzen is er een verrassend groot aanbod aan evenementen en recreatieve mogelijkheden. Daarom is er nu een website waarop Wonen, Werken én Genieten in Brunssum in beeld wordt gebracht.

 • Nieuwsbrief gemeente Brunssum

  29 maart 2019

  Vanaf 1 april 2019 verstuurt de gemeente Brunssum maandelijks een digitale nieuwsbrief naar abonnees. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van gemeentelijk nieuws en evenementen, deze ontvangt u dan elke maand in uw mailbox.

 • Bijeenkomst over autisme in Brunssum

  25 maart 2019

  Op maandag 1 april vindt in de Brikke Oave ’s avonds een bijeenkomst plaats over autisme. Iedereen is welkom.

 • Vertraging levering speldjes 100 jaar Oud Raadhuis

  25 maart 2019

  De levering van de gratis speldjes die in de gemeentewinkel verkrijgbaar zijn in het kader van 100 jaar Oud Raadhuis is helaas vertraagd.

 • Badhokjes oude zwembad behouden

  20 maart 2019

  Schuilplaats Joodse kinderen wordt op deze manier in ere hersteld.Op 15 maart gaven gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Hugo Jansen samen met Jack Aldewereld en Arie de Zeeuw van de Heemkundevereniging Brunssum het startsein voor de renovatie van de badhokjes bij de oude locatie van het zwembad van Brunssum.

 • Stemmen zonder drempels

  19 maart 2019

  Op woensdag 20 maart vinden de verkiezingen plaats voor Provinciale Staten en het Waterschap Limburg.

 • Nieuwe herdenkingsspeldjes zijn onderweg!

  14 maart 2019

  De gemeente heeft nieuwe herdenkingsspeldjes '100 jaar raadhuis' besteld.

 • Impuls voor projecten voor duurzame energie

  13 maart 2019

  De Brunssumse gemeenteraad heeft maandag 11 maart 2019, als eerste gemeente in Parkstad Limburg, een afwegingskader vastgesteld voor het toetsen van grootschalige projecten op het gebied van windenergie en zonne-energie.

 • Seizoensopening speeltuinen 2019

  12 maart 2019

  Met Pasen gaan de poorten van de drie Brunssumse speeltuinen weer open. Vrijwilligers hebben in de winterperiode weer hard gewerkt om de speeltuinen klaar
  te stomen voor het nieuwe seizoen.

 • Het Oud Raadhuis bestaat 100 jaar! Viert u mee?

  28 februari 2019

  Op maandag 11 maart 2019 is het precies 100 jaar geleden dat het Oud Raadhuis in gebruik werd genomen. Vanaf 18 uur wordt dat gevierd met het uitdelen van een speciale verjaardagstaart. Iedereen mag komen proeven. U bent welkom op het pleintje vóór het Oud Raadhuis.

 • Hondenpoep in de gezamenlijke bak

  21 februari 2019

  De rode hondenpoepbakken in Brunssum gaan de komende jaren verdwijnen.
  Op veel plaatsen in Brunssum zijn de rode hondenpoepbakken vervangen door een gezamenlijke afvalbak waar óók hondenpoep in gegooid mag worden.

 • NL Doet op 15 en 16 maart 2019

  19 februari 2019

  Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 vinden in Brunssum twee grote vrijwilligersdagen plaats. Tijdens ‘NL Doet’ steken mensen de handen uit de mouwen om gedurende een dag(deel) vrijwilligerswerk te verrichten.

 • Controle hondenbelasting

  30 januari 2019

  Vanaf 4 februari 2019 vindt een controle op de hondenbelasting plaats in Brunssum. Deze huis-aan-huiscontrole gebeurt door controleurs van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

 • 35 duizend euro voor Os Hoes

  29 januari 2019

  Het Oranje Fonds doneert 35 duizend euro aan het Brunssumse project Os Hoes.

 • Impuls voor Oostflank Brunssum

  29 januari 2019

  Er is een ‘casco gebiedsvisie’ ontwikkeld voor de zogeheten Oostflank van Brunssum om grootschalige economische ontwikkeling mogelijk te maken.

 • Gemeente neemt Romboutsgebouw over

  28 januari 2019

  De gemeente Brunssum is met de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) overeengekomen om het schoolgebouw, waarin het Romboutscollege is gehuisvest, over te nemen.

 • De politie komt naar je toe!

  15 januari 2019

  De politie komt naar je toe. Op zaterdag 19 januari 2019 staat de politie op het Lindeplein in Brunssum met het Mobile Media Lab. Hier krijg je van alles te horen over alcohol en uitgaan: NIX18. Je ouders zijn ook van harte welkom.

 • 100 jaar oud Raadhuis

  20 december 2018

  Het oud Raadhuis bestaat in 2019 een eeuw! Vanwege die 100e verjaardag is er in het gemeentehuis een kleine tijdelijke tentoonstelling ingericht.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Brunssum

  19 december 2018

  De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Brunssum vindt plaats op donderdag 3 januari 2019.

 • Aanvulgrond aansluiting A76 op Buitenring veilig

  18 december 2018

  In het kwart klaverblad van de aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg (N300) op de A76 in Brunssum wordt momenteel grond aangevuld.

 • Ozb in Brunssum

  11 december 2018

  In de media zijn berichten verschenen over een stijging van de ozb in Brunssum met ruim 20 procent. In werkelijkheid is er sprake van een veel lagere stijging van de woonlasten.

 • Proefboring eerste stap richting aardgasvrij wonen

  26 november 2018

  Mijnwater B.V. wil op korte termijn twee proefboringen doen in Brunssum in het kader van de aanleg van een circulair energienetwerk.

 • Winnaars Sport- en Vrijwilligersprijzen Brunssum

  26 november 2018

  Tijdens een feestelijk Brunssum Gala in de Brikke Oave zijn op vrijdagavond 23 november 2018 de winnaars bekendgemaakt van de Sport- en Vrijwilligersprijzen van het jaar 2018.

 • Voorkom inbraak tijdens de donkere dagen

  De dagen worden snel korter. In deze donkere dagen voor Kerst slaan inbrekers graag hun slag. Wees daarom extra alert als u thuis weggaat.

 • Vliegenoverlast

  08 november 2018

  Eind juni sprak een afvaardiging van bewoners met het bedrijf van TpD Recycling BV, politieke vertegenwoordigers, ambtenaren en wnd burgemeester Gerd Leers over maatregelen die de vliegenoverlast in de directe omgeving konden beperken. Op donderdag 8 november ontvingen bewoners een brief over wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen nog worden gezet om herhaling te voorkomen.

 • Gemeente en ondernemers investeren samen in een groenere Oostflank

  29 oktober 2018

  Op zaterdag 27 oktober 2018 opende het Brunssumse bedrijf Blomix een nieuwe bedrijfshal. De opening is voorbeeld van een aanpak waarbij gemeente Brunssum en ondernemers samen optrekken in het versterken van de economische, landschappelijke en ecologische waarden van de Oostflank.

 • Brunssum biedt laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening

  11 oktober 2018

  De schuldhulpverlening in Brunssum is goed toegankelijk voor inwoners die deze vorm van hulp zoeken.

 • Brunssum kiest voor sociaal beleid in financieel onzekere tijden

  04 oktober 2018

  De begroting van de gemeente Brunssum is op de langere termijn (2021) sluitend. In de komende twee jaar laat de begroting echter tekorten zien. Deze zijn het gevolg van ontwikkelingen waarop de gemeente geen of weinig invloed heeft. De gemeente Brunssum voert daarom in de komende jaren een behoedzaam financieel beleid waarbij verantwoord geïnvesteerd wordt in een sociaal beleid, gebaseerd op het uitgangspunt “de burger centraal”.

 • Rijksbijdrage voor aardgasvrij Brunssum-Noord

  28 september 2018

  Het stadsdeel Brunssum-Noord is geselecteerd door het ministerie van BZK als “Proeftuin Aardgasvrije wijk”. Brunssum is daarmee één van de circa twintig gemeenten die van het Rijk een financiële uitkering krijgen om te leren hoe een bestaande wijk succesvol van het aardgasnetwerk gehaald kan worden samen met bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere bedrijven.

 • Innovatieve aanpak helpt 50 mensen aan een baan

  13 september 2018

  In de afgelopen 2 jaar hebben 50 mensen in Brunssum een baan gevonden dankzij innovatieve, onorthodoxe marktoplossingen.

 • Aanvragen tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  29 augustus 2018

  Ook in 2018 kunnen inwoners die in de afgelopen 3 jaar hun eigen risico van de zorgverzekering opgebruikt hebben, een tegemoetkoming van € 150,- krijgen van de gemeente Brunssum voor de extra kosten die zij hebben.

 • Zonnepanelen plaatsen? Misschien vergunning nodig!

  15 augustus 2019

  Overal in Brunssum plaatsen inwoners zonnepanelen op hun woning. Meestal is daar géén vergunning voor nodig. Maar soms wel. Daarom is het advies: als u kiest voor zonnepanelen op uw woning of bedrijfsgebouw, neem vooraf altijd even contact met de gemeente op.

 • Altijd op de hoogte zijn?

  Wat is er deze week te doen in Brunssum? Wat is er te zien, te doen of goed om te weten?

 • Oudere nieuwsberichten

  Oudere nieuwsberichten kunt u vinden in het webarchief.