100 jaar oud Raadhuis

Het oud Raadhuis bestaat in 2019 een eeuw! Vanwege die 100e verjaardag is er in het gemeentehuis een kleine tijdelijke tentoonstelling ingericht.

Het oud Raadhuis werd gebouwd in 1918/1919. Brunssum groeide in die tijd razendsnel door de komst van de mijnen, en er ontstond behoefte aan een nieuw raadhuis. De bouw kostte 49.000,- gulden. De eerste vergadering van de gemeenteraad vond er plaats op 11 maart 1919.

Het Raadhuis veranderde flink in de afgelopen 100 jaar. In 1921 kwam er al een uitbouw. De oorspronkelijke ramen werden vervangen door glas-in-lood. De geglazuurde waterlijsten verdwenen. Een mijlpaal was de eerste witte gevel. Die kwam er in 1948. In 1952 werd dat nog eens overgedaan. Een jaar later, in 1953, kwam er een uurwerk in de toren.

Tot 1974 was het Raadhuis de zetel van het gemeentebestuur. Dat veranderde met de bouw van een modern ‘bestuurscentrum’ aan de rand van het Vijverpark. Voortaan vergaderde hier het gemeentebestuur. Het oud Raadhuis werd een populaire trouwlocatie en groeide uit tot hét beeldbepalende gebouw van Brunssum.

Expositie

De expositie toont het oud Raadhuis door 100 jaar Brunssumse geschiedenis heen, met foto’s en verklarende teksten. Ook zijn er kleurkopieën te zien van de oorspronkelijke bouwcontracten en bouwtekeningen.
De tentoonstelling toont tevens een forse maquette van het oud Raadhuis, gemaakt door de Brunssumer Jo Nelis. De maquette is tijdelijk in bruikleen geschonken door de Vrienden van De Merci uit Maastricht, die in het bezit zijn van de complete maquette-collectie (70 stuks!) van Jo Nelis.

De expositie is te bezichtigen tot de zomer van 2019.

100 jaar raadhuis
In het gemeentehuis is een tijdelijke tentoonstelling