432 Zonnepanelen op sporthal Rumpen

In het kader van de energietransitie wil de gemeente Brunssum in de komende jaren zelf voldoende energie kunnen opwekken om in de energiebehoefte van haar eigen gebouwen te voorzien. De eerste stap daartoe is nu gezet bij de Sporthal Rumpen.

Het volledige elektriciteitsverbruik van de sporthal wordt duurzaam opgewekt met behulp van de 432 zonnepanelen die op het dak komen te liggen.

Deze zonnepanelen wekken per jaar net zoveel elektriciteit op als 38 huishoudens per jaar (gemiddeld) verbruiken. De panelen zijn bovendien duurzaam geproduceerd en alle onderdelen kunnen aan het einde van de levensduur worden hergebruikt of worden weer grondstof voor iets nieuws.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Deze eerste stap past binnen de afspraken die de Parkstadgemeenten met elkaar hebben gemaakt om in 2040 energieneutraal te zijn.

Circulaire inkoop

De zonnepanelen op sporthal Rumpen zijn een eerste stap.

“Om tot aanschaf en installatie over te kunnen gaan, is vooraf het nodige onderzoek gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid. Op basis daarvan is er een aanbestedingsleidraad ontwikkeld waarin circulaire inkoop is verankerd”, zegt Math Houben, wethouder duurzaamheid. “De bedrijven die inschrijven op de aanbesteding moeten kunnen garanderen dat alle onderdelen hergebruikt kunnen worden. Daarmee zorgen we niet alleen dat dit soort projecten bijdraagt aan de energietransitie, maar ook dat er geen verspilling van materialen of grondstoffen ontstaat. De aanbesteding van de 432 zonnepanelen voor Sporthal Rumpen vormt zo een goede basis voor nieuwe stappen.”

Meer dan zonnepanelen

De sporthal beschikt al over LED verlichting en dit jaar is er een nieuwe regeltechniek aangebracht. Deze regeltechniek zorgt er voor dat de installaties zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.

Zodra de gemeente onderhoud- of vervangingswerkzaamheden moet uitvoeren, wordt daarbij altijd rekening gehouden met duurzaamheid of energiebesparing. 

In de toekomst zullen er nog meer duurzame maatregelen nodig zijn om de sporthal ook aardgasvrij te maken.