Aanvulgrond aansluiting A76 op Buitenring veilig

In het kwart klaverblad van de aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg (N300) op de A76 in Brunssum wordt momenteel grond aangevuld.

Dat gebeurt onder andere met grond en zand en met slibmateriaal uit Zuid- en Midden-Limburg. Al het gebruikte materiaal voldoet aan de eisen van het landelijke Besluit bodemkwaliteit en de gemeentelijke Nota bodembeheer grond en kent geen gevaarrisico.

Doordat de zwarte kleur van het slibmateriaal  sterk afsteekt tegen de geelbruine kleur van het zand stelden enkele burgers en raadsleden van de gemeente Brunssum vragen over het soort materiaal dat wordt gebruikt. De Provincie Limburg, die opdrachtgever is voor de aanleg van de Buitenring, heeft aangegeven dat de gebruikte gronden veilig zijn.

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) heeft de gronden vóór gebruik onderzocht. Het materiaal mag worden toegepast, omdat het voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. De zwarte kleur van het slibmateriaal komt door de compostering van organisch materiaal zoals bladeren en takken en is ongevaarlijk. De gemeente Brunssum heeft ingestemd met het gebruik van het slibmateriaal.