Afsluiting Bodemplein tot juli 2024

Het Bodemplein is vanaf maandag 11 maart 2024 dicht voor alle verkeer. Die afsluiting duurt tot 19 juli 2024. Tijdens de afsluiting vindt een volledige reconstructie van het plein plaats. Het huidige kruispunt met verkeerslichten wordt vervangen door een nieuwe inrichting met twee rotondes.

Bussen van Arriva en hulpdiensten en voetgangers (eventueel met fiets aan de hand) kunnen nog wel gewoon van het Bodemplein gebruik blijven maken.

Minder verkeer

De asfaltverharding van het Bodemplein én de verkeerslichten zijn sterk verouderd en moeten dringend vervangen worden. 
Daarbij wordt gekeken naar een andere oplossing dan een kruispunt met verkeerslichten. Door de Buitenring is het verkeer op het Bodemplein immers sterk afgenomen. Vandaar dat het plan is om de huidige kruising te vervangen door twee rotondes.

Rotondes

Rotondes zijn over het algemeen veiliger dan kruispunten met verkeerslichten. Ze bevorderen de veiligheid door een betere verkeersstroom, lagere snelheden (max. 35 km/u), duidelijke voorrangsregels en bescherming van voetgangers en fietsers door aparte fiets- en voetpaden.

Op rotondes komen minder botsingen voor dan op kruisingen. En als ze gebeuren, zijn ongevallen op een rotonde vaak minder ernstig van aard.

Omleidingen

Tijdens de reconstructie van het Bodemplein is sprake van enige overlast, zowel voor weggebruikers als voor omwonenden.
Getracht wordt om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

  • Doorgaand verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Volg daarvoor de tijdelijke bebording.
  • Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar te voet (met de fiets aan de hand). 
  • Hulpdiensten bereiken in geval van nood elke woning of bedrijf, 24/7.
  • Het openbaar vervoer en de afvalinzameling gaan gewoon door, op de gebruikelijke wijze.

Ook groot asfaltonderhoud

Ook het asfalt van de aansluitende wegen is aan vervanging toe. Deze werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd, zodat er steeds omleidingsroutes mogelijk zijn. U volgt hiervoor de gele borden en de tekstkarren langs de weg.

Voor het actuele overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brunssum klikt u hier.

Contactpersoon

Heeft u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze omgevingsmanager Daniëlle Schols, tel. 06 4127 1825. Mailen kan ook, naar dschols@heijmans.nl.

Ook kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Brunssum, Thom Janssen. Hij is tijdens kantooruren te bereiken via (045) 527 85 55.

Download de handige app

Op de hoogte blijven van het project? Maak dan gebruik van de Heijmans BouwApp.

Om de Heijmans BouwApp te installeren kunt u de QR-code hieronder scannen of in uw app store de zoekterm Heijmans BouwApp invoeren.

Bouwapp Heijmans