Begroting 2022: waaraan geeft de gemeente volgend jaar geld uit?

Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 vastgesteld. In de begroting is vastgelegd waaraan de gemeente in 2022 geld gaat uitgeven.

Onderwerpen in de begroting zijn onder meer onderwijs, cultuur, recreatie, sport, veiligheid, verkeer, uitkeringen, zorg, wonen en meer! 

In totaal gaat het om ruim 116 miljoen euro.

Infographic Begroting 2022