Berichten over uw Buurt

Bent u 25 jaar of ouder? Heeft u een e-mailadres opgegeven in MijnOverheid? Dan ontvangt u vanaf medio april één keer per week een e-mail van Overheid.nl met Berichten over uw Buurt.

Berichten over uw Buurt informeert u per e-mail over bekendmakingen van de overheid. Die gaan bijvoorbeeld over een vergunning voor het verbouwen van een huis, het kappen van een boom of het houden van een buurtfeest.

In de e-mail staan nieuwe bekendmakingen die gaan over zaken die spelen binnen een gebied van 125, 250 of 500 meter rondom uw woonadres. Dit zijn bekendmakingen van uw gemeente, provincie, waterschap, regionaal samenwerkingsverband en van de Rijksoverheid. Deze staan ook op de website officielebekendmakingen.nl.

In de e-mail staan alleen nieuwe bekendmakingen. Zijn er geen nieuwe bekendmakingen, dan ontvangt u ook geen e-mail.

Afmelden of aanpassen

Wilt u liever geen Berichten over uw Buurt ontvangen? Afmelden kan eenvoudig via de afmeldlink in de e-mail.

Wilt u de e-mail vaker ontvangen? Of de afstand rondom uw woonadres aanpassen? Dit doet u op MijnOverheid onder ‘Wonen’.  U kunt zich daar ook afmelden en opnieuw aanmelden.